Ang UN opisyal ay inaasahan darating sa Syria

Ang UN opisyal ay inaasahan darating sa Syria

Magsisimula ang isang opisyal ng UN sa kanyang unang pagbisita sa Damascus upang talakayin sa mga opisyal ng Syria ang paghahatid ng makataong tulong sa mga lugar ng pag-aaway.


Magsisimula Ang Isang opisyal Ng UN SA kanyang Unang pagbisita ay isang Damascus upang talakayin SA Mga opisyal Ng Syria Ang paghahatid Ng makataong patuloy na pagpupunyagi ay isang Mga Lugar Ng pag-aaway.

Ayon SA Balitang Ahensya Ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Ang Opisina Ng United Nations para SA Koordinasyon Ng Humanitarian Affairs (OCHA) Director Mark Lowcock Ay inaasahang Martes ay isang Syria upang talakayin SA Mga opisyal Ng Syria Kung Paano mapabuti Ang Pag-access sa paghahatid Ng makataong tulog ay isang Mga Lugar Ng pag -aaway.

Inaasahan si Mark Lowcock na manatili SA Syria ay isang Loob Ng Tatlong Araw sa ay isang panahon Ng kanyang paglagi, inaasahan din niyang bisitahin Ang Homs, na hindi nagpadala ng Isang kinatawan ay isang Syria Mula Disyembre 2015.

Sa kanyang pagdalaw ay isang Damascus, Ang opisyal na Ito Ng UN na Siyang emergency coordinator Ng UN Ay inaasahang makikipagkita ay isang Mga opisyal Ng gobyerno, Mga kinatawan Ng Mga humanitarian agency sa kasosyo, sa iba't ibang Mga pangunahing aktor na gumagampan ng Isang mahalagang Papel SA paglutas Ng krisis ay isang digmang bansa na Ito Ng digmaan.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*