Nagalit tuloy ang Tel Aviv at Riyad laban sa USA

Nagalit tuloy ang Tel Aviv at Riyad laban sa USA

Nagagalit ang Israel at Saudi Arabia sa Washington dahil paulit-ulit na ipinangako ng White House na bawasan ang impluwensyang Iranian sa rehiyon nang hindi na ito gawin muli.


Nagagalit ang Israel at Saudi Arabia sa Washington dahil paulit-ulit na ipinangako ng White House na bawasan ang impluwensyang Iranian sa rehiyon nang hindi na ito gawin muli.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Sa isang artikulo, isang bantog na American Foreign Policy magazine ay tumitingin kay US Republican President Donald Trump sa lugar ng mga Amerikano, upang sinabi niya na si Trump ay maaaring hindi masyadong popular sa Estados Unidos, sapagkat siya ay kumakampi sa mga maling desisyon ng Israel at Saudi Arabia.

Ayon sa may-akda ng artikulo na sumipi sa dating diplomat ng US na si Dennis Ross, "ang attachment na ito ay paraan ng pagiging maka-Trump." Tungkol sa patakarang lumalabas sa Gitnang Silangan, sinabi ni Trump na sinira niya ang estratehiya ni Obama at bumalik siya sa "lumang alyansa sa pagitan" ng Israel at Saudi Arabia.

"Taya ni Obama sa isang pakikialam sa Iran. Pinili ni Trump ang labanang panig, una at pinakamahalaga sa kaniya ay ang Saudi Arabia at pangalawa ay ang Israel, "sabi ng diplomat, na tinutukoy ni Trump ang" isang agresibo at nagbabantang retorika laban sa Iran "na nakalulugod sa Riyadh at Tel Aviv. Ngunit ito ba ay isang tunay na dahilan upang mag-karoon ng kasiyahan para sa mga Saudis at Israelis..?

"Sa kabila ng isang nagpapaalab na pagsasalita, ang pangangasiwa ni Trump ay hindi kailanman nawala hanggang sa maisakatuparan ang mga banta ng anti-Iranian, tulad ng hinalinhan nito, upang magsagawa ng mga parusa. Sa ganitong diwa, ang suporta ni Trump para sa Israelis at Saudis ay may isang simbolikong kabuluhan.

Nang sinabi ang aksyon ng Israeli at Saudi ay nagpasya na maging kontento sa pinakamaliit na bahagi at nakikita na sa wika ng isang bagay ng pangulo ng Amerika upang maprotektahan ang kanyang galit. Ngunit sa Israel at Saudi Arabia, ang ilang mga tao ay hindi pinahihintulutan ang kanilang mga sarili na makulong sa larong ito na nangangailangan pa rin ng mga salita upang isalin ito sa karahasan."

"Sa Yemen, ang bias ng US dahil sa pabor nito sa Riyadh at laban sa Iran ay hindi itinulak ng Washington upang mamagitan sa ngalan ng Saudis at binoboma at binomba araw-araw ang mga sibilyan at hindi lamang sabihin pa nila na itong Riyadh interbensyon ngayon sa Yemen upang pulbosin ang mga grupong Houthis.

Ang tularan nito katulad ginawa ng mga Israel, ang mga Estados Unidos ay nagbibigay ng impresyon na ilalabas ito sa Syria sa pagsang-ayon ng Russia at Iran, na ang impluwensya itong ay nakakuha nila araw-araw sa Israel. Ang taya ay mas mahirap kaysa kailanman para sa Israel at Saudi Arabia, " upang taposin ang kanilang mali na pagsusuri.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*