?>

Hinimok ng mga Muslim sa Singapore na Kumuha ng Bakuna sa COVID-19 Kapag Magkakaroon na Ito

Hinimok ng mga Muslim sa Singapore na Kumuha ng Bakuna sa COVID-19 Kapag Magkakaroon na Ito

Hinimok ng Sanggunian ng Panrelihiyong Islamiko ng Singapore (MUIS) ang mga Muslim na mabakunahan kapag maagkakaroon na ng bakuna sa COVID-19, at pinahintulutan ng medikal bilang ligtas at epektibo.

Ayon sa ABNA News Agency, Isang patnubay na pangrelihiyon – nagpalabas noong Linggo (Dec. 13), sinabi ng MUIS na ang bakuna sa COVID-19 ay pinapayagan na magamit ng mga Muslim bilang ito ay isang pangunahing pangangailangan upang maipagtanggol ang mga buhay sa konteksto ng pandaigdigang pandemya.

"Ang mga layunin ng pagpapakilala ng isang bakuna sa COVID-19 at ang mga pamamaraan sa pagsasagawa na kasangkot sa paggawa ng mga bakuna sa pangkalahatan ay higit na nakahanay sa naitatag na Islamikong mga alituntunin at mga kahalagahan," dagdag nito, na binanggit na ang Islam ay nagbibigay ng malaking importansya sa kabanalan at kaligtasan ng buhay ng tao pati na rin ang kaligtasan ng mga kabuhayan.

Itinuro ng MUIS ang isang fatwa o alituntuning Islamiko, na ipinalabas nito noong 2013 tungkol sa bakunang rotavirus, na kung saan isinasaalang-alang ang mga bakuna na isang uri ng paghadlang sa paggamot mula sa mga sakit at hinihikayat sa Islam.

"Ito ay nakuha mula sa patnubay ng Propeta na dapat ang isang tao kumaim ng mga pagkain na nagbigay ng ilang kaligtasan mula sa mga karamdaman," dagdag nito.

Ang patnubay na pangrelihiyon ng MUIS ay nagmula sa likod ng mga pag-aalala mula sa mga Muslim sa kalapit na mga bansa ng Malaysia at Indonesia tungkol sa katayuang halal ang bakuna sa COVID-19.

Ang pananaw ng pangrelihiyon ng bakuna sa COVID-19 ay dapat tumayo ng isang mas banal na paninindigan na "lumalagpas sa makitid na pagtingin sa pagiging halal o pagpapahintulot sa mga sangkap nito," sinabi ng MUIS, na nagtatakda ng tatlong mga lugar na sinabi nitong maingat na isinasaalang-alang.

Una, ang mga bakuna ay malubha na pangangailangan sa pagligtas ng mga buhay at pagtitiyak na ang mga lipunan ay maaaring gumana nang ligtas at magkakasama.

Ang pangalawang mahalagang pagsasaalang-alang ay ang anumang bakuna ay hindi dapat magkaroon ng anumang kilalang masamang mga bisa sa panggagamot na magdudulot ng pinsala sa sinuman ang kumukuha nito.

Sa pagpapahintulot ng mga sangkap na ginamit sa mga bakuna, binanggit ng MUIS ang isang alituntunin sa 2015 tungkol sa gamot na Heparin, isang mas payat sa dugo na naglalaman ng mga enzyme ng baboy, bilang isang halimbawa ng isang kalagayan na pinahihintulutan ang paggamit ng mga hindi marumi o ipinagbabawal na mga sangkap para sa paggamot na maliwanag sa ilang mga salaysay ng Propeta.

"Ang mga hindi malinis na sangkap o ipinagbabawal na data-x-item na ginamit sa mga pambugad na paraan sa pagsasagawa ay maaaring sumailalim sa maraming mga patong ng mga pagsasagawa ng kemikal katulad ng pagsasala na magbibigay sa kanila ng hindi makita o bale-wala sa huling produkto," sinabi ng MUIS.

"Sa ganitong mga kalagayan, ang pangwakas na produkto (gamot o bakuna) ay itinuturing na pinahihintulutan para sa paggamit ng Muslim."Sa isang post sa Facebook noong Linggo, ang Ministro na mayroon katungkulan sa mga Kapakanang Muslim na si Masagos Zulkifli ay tinanggap ang patnubay sa panrelihiyon ng MUIS at malakas na hinimok ng mga Muslim na mabakunahan kapag magkakaroon na ng mga bakuna sa Singapore.

"Nagpapasalamat ako sa aming mga pinuno ng panrelihiyon, sino lubos na may kaalaman, mapaunlad, may pananaw, at naaayon sa mga alalahanin ng aming pamayanang Malayo/Muslim sa konteksto ng pandaigdigang pandemya," sinabi niya.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*