?>

Imam Khamenei: Mga susi sa pagiging permanente ng Islamikang Republika ay "Islamika" at "Republika"

Imam Khamenei: Mga susi sa pagiging permanente ng Islamikang Republika ay

Imam Khamenei: Mga susi sa pagiging permanente ng Islamikang Republika ay Islamika at Rrepublika. Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa isang live na talumpati niya sa telebisyon sa anibersaryo ng pagka-yumaong ni Dating Imam Khomeini (ra), ay binigyang diin niya, na ang susi ng pagiging permanenteng Islamika ng Republika ay nasa dalawang salita lamang: "Islamika" at "Republika."Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-bayt (AS) ABNA News Report Agency: Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko sa isang live na talumpati niya, sa telebisyon sa anibersaryo ng pagkamatay ni Dating Imam Khomeini (ra), binigyang diin niya, na ang susi ng pagiging permanente ng Islamikang Republika ay nasa dalawang salita lamang: Ito ay sa "Islamika" at "Republika." Sinabi pa ni Imam Khamenei na ang dakilang kilos ni Yumaong Imam Khomeini (ra) ay nilikha niya at naisakatuparan niya ang ideyang ito ng isang Islamika ng Republika at ang batayan niya para sa pagsasakatuparan ito ay galing pa sa teoryang iyon, ay kung saan ang kanyang malalim na kaalaman sa Islam at sa kaniyang mga minamahal na mamamayan.

Binanggit pa ni Imam Khamenei, na ang Islamika ng Republika, ay isang sistema tungkol sa kung saan maraming mga hula ang naganap patungkol sa pagbagsak nito - sa totoo lang, higit pa sa anumang may iba pang sistemang pampulitika sa mundo. Bukod pa dito, binigyang diin niya, na "Mula pa noong unang araw ng Rebolusyon, ang mga masasamang tao at ang mga indibidwal na hindi kayang maintindihan at tiisin ang sistemang ito ay sinabi sa loob at labas ng bansa na ang Islamiang Republika ay hindi makakaligtas at magtatagumpay sa higit pa sa loob ng dalawang buwan, anim na buwan, o isang taon. Ang kaguluhan na iyon ay humupa dahil sa pagpapasiya at kapangyarihan ni Dating Imam Khomeini (ra) at ang tagumpay ng bansang Iran ay hanggang umabot pa sa Sagradong Depensa, ngunit muli itong bumangon pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Ang huling pagkakataong sinabi nila, na ang ganoong mga bagay ay isa o dalawang taon lang ang nakalilipas nang sinabi ng isang mataas na opisyal ng Amerikano, hindi na makikita ang Islamikang Republika ng Iran hanggang sa ika-40 lamang ang anibersaryo nito.

Idinagdag din niya, "Gayunpaman, hindi lamang ang Rebolusyon at ang sistemang itinatag ni Yumaong Imam Khomeini (ra) kundi ito pa daw ay hindi napatag, naging mas malakas din ito sa darating na araw-araw na tagumpay. Tumanggi ding itong sumuko o umatras, at naging matagumpay pa sa pagpapakita kung gaano ito kalaya sa bawat araw na lumilipas."

Sinabi pa niya, na ang dalawang kadahilanan ng Rebolusyon na isang "Republika" at isa pa ang pagiging "Islamika nito" ay dalawang pangunahing elemento na nagdadala ng kaligtasan sa Islamikang Rebolusyon. Itinuro pa ni Imam Khamenei, na ang dakilang gawa ni Dating Imam Khomeini (ra) ay ang kanyang pagbubuo ng teorya sa loob ng Islamika Republika ng Republic sa harap ng ibat-iba ibang mga teoryang pampulitika na binuo niya ang Silangan at Kanluran.

Sa pagbanggit ng katibayan mula sa kasaysayan ng Islam, binigyang diin ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, na ang Islamika Republika ay hindi isang ideya na hiniram mula sa pilosopiya sa kanluran. Sa halip, ito ay isang bagong sarili teorya niya, batay sa malalim na pag-unawa sa relihiyon na nagmula pa kay Imam Khomeini (nawa’y ang awa ng Diyos ay sumakaniya) at ang kanyang mga nobela na ideya sa pagdating sa relihiyon.

Ang Kataas-taasang Pinuno, na siya na rin ang Pangulo ng Iran noong panahon ni Imam Khomeini (ra), ay idinagdag pa niya, "Ang uri ng Islam na pinaniniwalaan ng Dating Imam ay laban sa Powers of Arrogance. Ang naturang Islam ay labag sa pagkagambala ng mga dayuhan sa mga domestic urusan ng bansa. Tutol pa rin dito sa pagluhod sa harap ng kaaway. Ang uri ng Islam, na pinaniniwalaan ni Dating Imam Khomeini (ra) ay laban sa katiwalian at pagbibigay ng hindi makatarungang sa mga pribilehiyo. Ang mga bagay na isiniwalat sa mga oras patungkol sa katiwalian sa ilang mga sektor ay tiyak ang mga iyon ay kontra-Islam. Ang pamahalaang Islam ay isang gobyerno na lumalaban sa katiwalian. Ang Islam ay isang tagapagtaguyod ng mga mahihirap at tutol sa mga hindi pagkakapantay-pantay ng klaseng lahi. "

Sa paglalarawan ng pakikilahok sa mga halalan at paggawa ng isang may kaalamang pagpili bilang isang paraan upang malutas ang mga problema ng bansa pagdating sa pang-ekonomiya, idinagdag pa ni Imam Khamenei, na "Dapat isaalang-alang ng bawat isa ang kanyang sarili na maging responsable para hikayatin ang ibang lumalahok at iba naman ay hindi, kaya dapat talaga din silang lumahok sa arating na Halalan." Sinabi pa niya, na ang pakikilahok sa halalan ay isang pagpapakita ng banal na talata, "Tiyak na ang tao ay nasa pagkawala, maliban sa mga naniniwala at gumagawa ng mabuti, at nag-uutos sa bawat isa ng katotohanan at nag-uutos sa bawat isa ng pagtitiis." [Banal na Qur'an, 103: 2-3]

Binibigyang diin din ng Pinuno, na ang pangangailangan ng pag-iingat ay gumawa lang ng tamang pagpipilian at bigyang pansin ang dating pagganap ng mga kandidato, idinagdag pa niya, na "Ang isang tao ay hindi maaaring umasa lamang sa kaniyang mga salita at pangako. Tungkol din sa isyu ng negosasyong nukleyar, na kung saan ay nagpapatuloy, lagi kong sinabi sa mga opisyal na ang mga pagkilos at gumawa nito ay mas malakas ang pagsasalita kaysa sa mga salita at ang isa ay hindi maaaring umasa sa mga pangako lamang. "

Humihiling din siya sa mga kandidato sa pagkapangulo, na iwasang gumawa ng mga pangako na hindi nila matutupad, si Imam Khamenei ay mayroon ding isa pang mahalagang hinihiling mula sa kanila, "Ang bawat kandidato ay dapat na nakatuon sa katarungang panlipunan at bawasan ang agwat sa pagitan ng mga mahirap at mayaman."

Sa pagsasabi na ang paraan upang mai-save ang ekonomiya ng bansa ay upang palakasin pa lalo ang domestikang produksiyon, paliwanag ng Pinuno ng Islamika ng Rebolusyon, "Ang mga kandidato sa Pagka-pangulo ay dapat na nakatuon upang labanan ang katiwalian, palakasin ang lokal na produksyon at labanan ang pagpupuslit at hindi kinakailangang ang mag-import. Dapat nilang sabihin na ang pangakong ito ay ngayon! Upang kung hindi nila ito magawa pagkatapos manalo, maaaring isaalang-alang sila ng mga pangangasiwaang pangangasiwa. "

Sa pagtatapos ng kanyang mga pahayag, hinawakan ni Imam Khamenei ang isyu ng ilang pagiging karapat-dapat sa mga kandidato na hindi nakumpirma ang kanilang pg-sasali bilang Kandidato sa Pagka-pangulo. Sinabi pa niya, "Sa proseso ng pag-vetting, may ilan sa mga hindi kinumpirma ang pagiging karapat-dapat ay ginagamot nang hindi makatarungan. Ang ilang mga bagay ay inilalaan pa sa kanilang mga sarili o sa kanilang mga pamilya lamang, mga bagay na ito ay hindi totoo at walang katotohanan. Mayroon pa daw ang mga mas marangal, respetadong pamilya na nahaharap sa mga maling akusasyon. May ilan pang sa kanila ang nagadala ng mga ulat na kalaunan ay napatunayan na mali ang ani-kanilang mga paratang. Gayunpaman, na-ipublish na ang mga ito sa loob internet. Kapag sinabi ko ang internet ay inabandona mula sa mga sarili, ito ang ibig kong sabihin. Ang pagprotekta sa reputasyon ng mga indibidwal ay isa sa pinakamahalagang tungkulin. Kaya, nananawagan ako sa mga organisasyong ito, na makakabawi sila para rito, sa ngayong halalan. Ang ilan pa ay ang mga bagay ay inilaan sa mga miyembro ng pamilya ng ilang mga indibidwal at kanilang mga anak, ngunit sa kalaunan ay napatunayan, na lahat ang mga ito ay mali at walang katotohan.

........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*