?>

Indonesian Scholar: Pagpatay sa Isang Animalistikong Katangian ng Isang Pangunahing Pilosopiya ng Eid Al-Adha

 Indonesian Scholar: Pagpatay sa Isang Animalistikong Katangian ng Isang Pangunahing Pilosopiya ng Eid Al-AdhaSinabi ng isang Muslim na Indonesian na ang pagpatay sa isang hayop na isinasakripisyo sa Eid al-Adha ay sumasagisag sa pagpatay sa mga katangiang hayop ng mga tao alang-alang sa paglaki at pag-unlad ng kanilang mahusay na mga katangian.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: "Ang pagkatay sa mga hayop na sakripisyo ay may maraming pilosopiya. Una, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, natutunan nating magsakripisyo ng isang bagay upang makakuha ng isang bagay na mas mahalaga. Ang diwa ng qurban ay laging umiiral sa bawat yugto ng buhay ng tao. Ang mga matagumpay na tao ay dapat na may mga yugto kung saan nagsakripisyo sila ng maraming bagay habang nakikipaglaban. Halimbawa, minsan sinasakripisyo namin ang kasiyahan ng paglalaro upang magkaroon ng oras upang mag-aral, "sinabi ni Otong Sulaeman sa IQNA sa isang pakikipanayam, na kung saan ay ang mga sumusunod:

Ano ang pilosopiya ng Eid al-Adha mula sa pananaw ng Islam?

Upang maunawaan ang pilosopiya ng Eid al-Adha, dapat nating tingnan ang pinagmulan ng salita, katulad ng Eid, na nangangahulugang piyesta opisyal, at adha, na nangangahulugang pagpatay sa mga hayop na sakripisyo. Ang aktibidad ng pagpatay ng mga hain na hayop ay ang palatandaan ng pagdiriwang ng Eid al-Adha, at dahil doon, isa pang pangalan para sa Eid al-Adha ay Eid al-Qurban. Ang pagpatay sa mga hayop na sakripisyo ay may maraming pilosopiya. Una, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, natutunan nating magsakripisyo ng isang bagay upang makakuha ng isang bagay na mas mahalaga. Ang diwa ng qurban ay laging umiiral sa bawat yugto ng buhay ng tao. Ang mga matagumpay na tao ay dapat na may mga yugto kung saan nagsakripisyo sila ng maraming bagay habang nakikipaglaban. Halimbawa, minsan sinasakripisyo namin ang kasiyahan ng paglalaro upang magkaroon ng oras upang mag-aral.

Ang pangalawang aralin ng pagpatay sa qurban ay higit na espirituwal, o 'irfani'. Ang bawat tao ay may potensyal ng kabutihan at kasamaan. Sa konteksto ng irfan, ang mga hindi magagandang katangian ay madalas na tinutukoy bilang mga ugali ng hayop. Kaya, ang pagpatay sa isang hayop na sakripisyo ay may kahulugan ng pagpatay sa mga hayop na katangian ng mga tao alang-alang sa paglaki at pag-unlad ng kanilang mahusay na mga katangian. Ang pagpatay sa mga hayop na nagsasakripisyo ay nagtuturo din sa mga Muslim na maging sensitibo sa kalagayan ng dukha. Ayon sa batas ng sharia, ang taong papatay sa hayop na inihahain ay maaari lamang ubusin ang maximum na isang-katlo ng karne, at ang natitira ay dapat na ipamahagi sa iba. Laging lumilikha ang Eid al-Adha ng kaligayahan para sa mga mahihirap na tao na hindi maaaring bumili at kumonsumo ng karne sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Ang pangatlo ay nauugnay sa pagsubok na gayahin ang paraan ng pamumuhay ng mabubuting tao. Sa kasaysayan, ang pagpatay ng mga hayop na nagsasakripisyo, na kung saan ay ritwal ng Muslim sa Eid al-Adha, ay isang pagtatangka na gayahin ang ginawa ni Propeta Ibrahim, na inutusan ng Allah na papatayin ang kanyang anak na si Propeta Ismail. Ang pagpatay sa mga hayop na sakripisyo ay may diwa ng paggaya kay Propeta Ibrahim bilang isang propeta na walang takot na lumaban sa harap ng kawalan ng hustisya at pagkukunwari.

Ang isa pang aralin mula sa Eid al-Adha na nauugnay sa paggaya sa pamumuhay ng mabubuting tao. Ang ritwal ng pagsasakripisyo ay isang pagtatangka upang makaya ang ginawa ni Propeta Ibrahim nang siya ay inutusan ng Allah Subhanahu wa Taala na papatayin ang kanyang anak na si Ismail. Sinunod niya ang utos ngunit biglang, nagdala ng kambing si Allah upang mapalitan si Ismail. Kaya't nagbigay lamang ng pagsubok ang Allah para kay Ibrahim, at nakapasa siya sa pagsubok. Patuloy na sinusubukan tayo ng Allah ng iba't ibang mga bagay sa buong buhay natin, mula sa kayamanan, karamdaman, o kahirapan. Ngunit dapat nating gayahin si Ibrahim; iyon ay, anuman ang mangyari, laging sundin ang mga utos ni Allah.Ano ang mga pagkakaiba ng Eid al-Adha ngayong taon sa mga nakaraang, isinasaalang-alang ang coronavirus pandemya?

Sulayman: Ang pagdiriwang ng Eid al-Adha mula noong 2020 ay naiiba dahil sa pandemik. Ang gobyerno ng Indonesia ay nagpapatupad ng mga tiyak na alituntunin tungkol sa pagpapatupad ng mga pagdarasal ng Eid at ritwal ng pagpatay sa mga hayop na naghain. Tinatawag namin itong "panuntunan sa zone". Sa "red zone", kung saan mataas pa rin ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa coronavirus, ang pagdarasal ng Eid, ay maaari lamang isagawa sa mga bahay, hindi sa mga mosque o bukas na bukirin. Ang pagpatay sa mga hayop na para sa Qurban ay isinasagawa sa bahay-katayan. Samantala, ang mga rehiyon kung saan ang mga kaso ng pagkalat at pagkamatay mula sa coronavirus ay hindi masyadong mataas o zero (tinatawag nating yellow zone at green zone) na pinapayagan na gawin ang mga ritwal ng Eid al-Adha tulad ng dati sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga health protocol. Sa esensya, ipinagdiriwang natin ang Eid al-Adha, bagaman sa ibang Islamikong paraan.

.................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*