?>

Inialay ni yumaong "Mortazavi" ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at paglilingkod sa mamamayang Afghani

Inialay ni yumaongSa isang pahayag ni Ayatollah Sheikh “Reza Ramadani” sa pagkamatay ni Mortazavi: “Inilaan ni Ayatollah Mortazavi ang kanyang marangal na buhay sa landas ng jihad at ang matapang na pakikibaka laban sa mga kaaway ng rebolusyong Islamiko sng Iran at Afghanistan, gayundin sa pagpapalaganap ng mga agham ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at naglilingkod sa inaaping mamamayang Afghani, at mayroon din siyang mahusay na talaan sa pakikibaka pagdating sa pulitika.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Iniugnay ng Secretary General ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (AS), na si Ayatollah Sheikh "Reza Ramadani" sa pahayag ng pagkamatay ni Ayatollah "Seyyed Aziz'Ullah Amrani Mortazavi, " isa sa mga magagaling na Mujahideen sa Afghanistan.

Dito nakasaad ang kabuohan ng kanyang pahayag:

Sa ngalan ng Makapangyarihang Diyos, ang Lubos na Mapag-mahal at Lubos na maawain...

Tayo ay nanggaling sa Mahabaging Diyos at sa Kanya rin tayo babalik...

Ang balita ng pagkamatay kay mujahid na iskolar at tagapaglingkod sa Islam, si “Ayatollah Sayyed Aziz'ullah Imrani Mortazavi,” isa sa mga sangguniang Shiah, ay may isang panghihinayang na epekto sa dakilang iskolar na ito sa panig ng pag-aaral at pagtuturo ng kaalaman at agham ng Islam. Siya ay may praktikal na moral at mataas at magandang relasyon sa pangkalahatang publiko.

Inialay din ni Ayatollah Mortazavi ang kanyang marangal na buhay sa landas ng jihad at matapang na pakikibaka laban sa mga kaaway ng rebolusyong Islamiko ng Iran at Afghanistan, gayundin sa pagpapalaganap ng mga agham ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at paglilingkod sa inaaping mga mamamayang Afghani at mayroon din siyang katalinuhang rekord pagdating sa pakikibaka sa larangan ng pulitika.

Sa kanyang bahagi, siya ay isang A'lem at Mujahid na nag-alay ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ng isang iskolar na ganito sa Kagalang-galang na Tagapangalaga ng Panahon (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan doon sa Paraiso), ang mga seminaryo at ang mga tao, lalo na ang mga Shiah ng Afghanistan, at ang kanyang mga iginagalang na kamag-anak, lalo na rin sa kanyang mahal na kapatid, na si Hajjat al-Islam at Muslimeen, si Sayyid Mortazavi, na nananalangin para sa kanya na makasama niya ng Diyos na Makapangyarihan sa mataas na ranggo, awa at kapatawaran para kanya.

...........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*