?>

Inilathala sa Indonesia ang “Shia sa Pananaw ng Sunni na mga Muslim”

Inilathala sa Indonesia ang “Shia sa Pananaw ng Sunni na mga Muslim”

Isang isinalin sa Malayo na aklat na pinamagatang "Shia sa Pananaw ng Sunni na mga Muslim" ay inilathala ng Sentrong Islamiko ng Jakarta sa Indonesia.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang aklat ay isa sa mga pagpapalimbag ng Mundong Talakayan para sa Kalapitan ng Islamiikong mga Paaralan ng Kaisipan at isinalin mula sa wikang Arabo.

Si Mohammad Sa'eedi ang may-akda ng aklat. Ito ay isinalin ni Irvan Korniavan.

Ang mga kopya ng aklat ay naipamahagi sa pagitan ng mga paaralan ng seminary ng Sunni, mga unibersidad at mga sentrong akademiko, mga iskolar at mga intelektuwal at mga tindahan ng mga aklat sa Indonesia.

Ang isinalin sa Malayo na aklat ay nailathala ng Kalola Printing sa 239 na mga pahina.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*