?>

Ipinagdiriwang ng Iran ang kaarawan ng kapanganakan ni Imam Ali (as)

Ipinagdiriwang ng Iran ang kaarawan ng kapanganakan ni Imam Ali (as)Ipinagdiriwang ng Iran ang kaarawan ng kapanganakan ni Imam Ali (as). Ang ika-13 araw sa buwan ng Rajab, ang ika-7 buwan ng Islamikong kalendaryong al-Hijr, ay ang kaarawan ng kapanganakan ni Imam Ali (as), ang kauna-unang Imam ng mga Shiah Muslim. Ayon naman isang kalendaryo ng Iran ay nagmamarka din ng petsa bilang Araw ng mga Amah.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-bayt (as) ABNA News Report Agency: Ang ika-13 araw sa buwan ng Rajab, ito rin ay papatak sa ika-7 buwan ng Islamikong kalendaryong, ay ang kaarawan ng kapanganakan ni Imam Ali (as), ang kauna-unang Imam ng mga Shiah Muslim. Habang ang kalendaryo ng Iran naman ay nagmamarka ng petsa bilang Araw ng mga Ama.

Si Imam Ali (as), ang mga kaarawan na ito ay isang okasyon upang ipagdiwang ang pagkalalaki niya, ay kung saan iginagalang din ng kapwang Sunni at Shiah Muslim para sa kani-kanilang katapatan, paniniwala, tapang, kaalaman at para may katapatan kay Propeta Muhammad (PBUH), at debosyon sa Islam.

Ipinanganak siya (Imam Ali) sa Kaaba, sa Mecca, Arabia (ngayon ay Saudi Arabia), noong 599 AD kay Abu Talib, isang tiyuhin ni Propeta Muhammad (PBUH) at ng asawa nito, si Fatimah Bint Asad (mahal na inah ni Imam Ali {as}).

Siya ang unang tao (o ang pangalawang tao pagkatapos ng asawa ng Propeta na si Khadijah {sa}) na nag-yakap sa Islam matapos matanggap ni Propeta Muhammad (PBUH) ang kanyang banal na paghahayag at idineklara ng publiko batay sa kautusan ng Allah.

Mula 610 AD hanggang 622 AD, ginugol ni Imam Ali (as) ang halos lahat ng kanyang mga oras sa paglalaan para sa mga pangangailangan ng mga naniniwala sa Mecca, lalo na ang mahihirap, sa pamamagitan ng pamamahagi ng kung ano ang mayroon, na siya ay parati sa kanila at pagtulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na gawaain.

Sa gabi ng Hijrah ng Propeta (pbuh) paglipat niya mula sa Madina, alam na niya ang kanyang mga kaaway ay nagpaplano upang patayin siya, tinanong ni Propeta Muhammad (PBUH) si Imam Ali (PBUH) na pwesto at matulog sa kanyang kama. Pagkatapos ay umalis ang Propeta sa Mecca at nakarating nang ligtas sa Madina ng ilang araw nakaraan (ang kanyang pagdating ay nagmamarka sa simula ng kalendaryong Islam/al-hijriy). Nang pumasok ang mga taga-plano sa bahay ni Proeta Muhammad (pbuh) na may dala-dalang mga punyal, laking gulat nila nang makita nila si Imam Ali (as) pala sa loob ng kuwarto, kaya tuloy na hindi nila sinaktan.

Noong 623 AD, pinakasalan ni Imam Ali (as) ang anak na babae ng Propeta na si Fatimah az-Zahra (sa), na kung saan nagsilang kay Imam Hasan (as) at kay Imam Hussein (as), ang pangalawa at pangatlong mga Imam ng mga Shiah Muslim.

Si Imam Ali (as) ay nakilahok sa dami ng mga labanan, kabilang na dito ang Badr, Ohud, Khandaq, Khaybar, at maraming ibang panglaban na naganap sa mga unang taon ng Islam.

Habang bumalik sa Medina mula sa kanyang huling pamamasyal noong 632 AD, ang Propeta ay gumawa ng ilang mga pahayag sa Ghadir Khumm tungkol naman sa Divine Appointment bilang kaagad at sumunod kay Imam Ali (as) bilang Islamikong Pinuno ng bansa. Ayon naman sa parehong tradisyon, sinabi ng Propeta (pbuh) na si Imam Ali (as) ay ang kanyang minana at kapatid at sa ang sinumang tumanggap sa Propeta bilang kanyang mawla (master) ay dapat ding tanggapin niya si Imam Ali (as) bilang ng kanyang mawla 'master'.

Kinolekta din ni Imam Ali (as) ang lahat ng mga paliwanag ng Propeta tungkol sa mga talata ng Qur'an at ng mga dahilan sa likod ng kanilang paghahayag.

Sa panahon ng tatlong caliphs- ie Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab at Uthman ibn Affan- Ang Imam Ali (as) namanay walang opisyal na lugar. Ngunit sa mga kaso, tinanong nila siya para sa anumang payo na para sa interes ng pamayanan ng Islam, hindi siya nag-atubiling.

Noong pinatay ang ikatlong caliph, ang mga tao ay nagbigay ng kanilang katapatan kay Imam Ali (as) at siya ay napili bilang Caliph.

Sa panahon ng kanyang caliphate na halos apat na taon at siyam na buwan, sinundan lamang ni Imam Ali (as), eksakto, ang paraan ng Propeta (pbuh) at nagsimula ng maraming iba't ibang mga uri ng reporma. Naturally, ang mga repormang ito ay laban sa interes ng ilang partikular na partido na naghahangad ng kanilang sariling kapakinabangan.

Bilang isang resulta, isang pangkat ng mga kasama ang gumawa ng dahilan ng pagkamatay ng pangatlong caliph upang itaas ang kanilang ulo sa oposisyon at nagsimula ang paghimagsik at maghimagsik laban sa Imam Ali (as) mismo.

Noong ika-19 ng Ramadan nang 661 AD, siya ay hinampas ng nakakamatay na utak sa likod ng kaniyang ulo habang inilagyan ng matinding lason na habang nagdarasal sa loob ng moske ng Kufa. At sumakabilang-buhay din siya nakalipas ng dalawang araw mula sa pagsaktan sa kaniya at inilibing siya sa Syudad ng Najaf, Iraq.

Ang kanyang Banal na Dambana ay matatagpuan ngayon sa Syudad ng Najaf ay isa sa pinakamahalagang lugar ng pamamasyal at Ziyarah mula sa mga ibat-ibang bansang Muslim at di'-Muslim.

Maraming din mga maikling salawikain para kay Imam Ali (as) ang naging bahagi ng pangkalahatang kultura ng Islam at nasipi ang bilang ng mga aphorisma at kawikaan sa pang-araw-araw na buhay ni Imam (as).

Noong ika-10 dantaon ang isa sa mga natitirang iskolar ng Shiah, si Sayyid Sharif al-Radhi, ay nagtipon ng maraming mga sermon, sulat, at maikling salawikain ni Imam Ali (as) na nakikipag-usap sa iba't ibang mga paksa sa librong nag-ngangalang Nahj al-Balaghah (The Path of Eloquence), na kung saan naging isa din ng mga pinaka-malawak na nabasa at maimpluwensyang libro sa buong mundo ng Islam.

Ang Araw ng Ama sa kalendaryo ng Persia ay kasabay ng anibersaryo ng kapanganakan ni Imam Ali (as) para sa mga Muslim, sa Islam at sa mga magulang ay binibigyan ng mataas na katayuan, at ang Banal na Quran ay ang madalas na hinihimok ng mga Muslim na igalang, at sundin ang kanilang mga katuruan ng mga magulang.

Ang Araw ng Ama ay isang pambansang piyesta opisyal sa Islamikang Iran. Marami ding naghahanap ng mga paraan sa mga paraan upang maipahayag din ang kani-kanilang pasasalamat at igalang ang kanilang mga kaamaan sa araw na ito.

Sinasamantala nila rin ang pagkakataon na gumugol ng mas maraming oras sa kanilang mga ama at lolo, na madalas nagpapahayag ng kanilang pasasalamat at pagbibigay ng respeto sa kani-kanilang mga bulaklak at regalo lalong-lalo na para sa kanilang mga Amah.

...................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*