?>

Islamikong Rebolusyon: Anti-Imprialismo, Pro-Muqawamah at Palestinong Al-Quds

Islamikong Rebolusyon: Anti-Imprialismo, Pro-Muqawamah at Palestinong Al-Quds

Ang mundo sa Islam ngayon ay naghihirap sa mga matatandang sugat ng mga imperyalistang kapangyarihan at ang pinakamahalagang lumang pinsala ngayon ay ang isyu ng Palestino at ang patuloy na pagsakop ng rehimeng Zionist ng Israel sa rehiyon.


Ang mundo sa Islam ngayon ay naghihirap sa mga matatandang sugat ng mga imperyalistang kapangyarihan at ang pinakamahalagang lumang pinsala ngayon ay ang isyu ng Palestino at ang patuloy na pagsakop ng rehimeng Zionist ng Israel sa rehiyon.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Ang kafir, imperyalista at Sentrong Zionist sa mahigit 70 taon ay sinakop ang lupain ng Palestine at sinakop ang teritoryo nito na sinakop bilang basehan upang mapangalap ang panrehiyong katatagan ng seguridad ng mga rehiyon sa rehiyon. Ang paglitaw ng grupo ng mga teroristang Takfiri Daesh ay nagwawasto sa pagsasabwatan sa mga bansang imperyalista.

Ang Islamikong mundo ngayon ay may kakayahan upang labanan ang mga infidels at ang mga mayayabang mapagmataas laban sa pamahalaan ng Islamikong Republika ng Iran na kung saan nais upang mapagtanto ang buong Islamika batas ay maaaring maging isang paraan para sa tagumpay laban sa mga kaaway ng Islam. Pinuno o lider ng Islamikong Rebolusyon ng Iran, si Ayatollah al-Udzma Sayyed Ali Khamenei siya ay naghatid ng isang talumpati sa harap ng mga bisita at mga kalahok sa conference ng Lovers of Ahlul Bait, sinabi niya, ang pakikibaka na ito ay isang babala, "Kahit na may mga iba't-ibang uri ng pagkakapigil, halatang ipinapahayag namin na ang Islamikong Republika ay handa na upang makatulong sa anumang teritoryo laban kawalang-paniwala at mayayabang kampo at sa kasong ito hindi namin nangangailangan ng pagsasaalang-alang ng sinuman."

Ang talumpati ng Lider ay naglalaman ng isang bilang ng mga mahalagang mga puntos at matindi ang kahulugan bilang anti-imperyalismo na nakaugat sa bansang Iran at ang Islamikong Rebolusyong muog na ipinagtatanggol ng Iran laban sa mayayabang mundo.

Ipinaliwanag ni Joint Chief of Staff ng Iran na si Major General Mohammad Bagheri na ang Iran ngayon araw, ang mga armadong pwersa ay pinagsama-sama sa isang responsibilidad, lakas at pagtatanggol asamay isang mahalagang gawain sa pag-alis ng anumang pagbabanta at pangalagaan ng seguridad sa hangganan ng bansa. Inihayag pa niya na ang panrehiyong lider ng pagkaligtas ng Islamikong Republika ng Iran mula sa mahigpit na pagkakahawak ng imperyalismo at ng Islamikong Rebolusyon ng Iran ay mabilis kumilos patungo sa mga hangarin at layunin nito.

Ngayon,ilan ang rehiyon sa bansa ay pinanumbalik ang Daesh na paninirang-puri, ngunit ang ugat ng paninirang-puri at punong-himpilan ng krimeng ito ay mula sa rehiyon ng rehimeng Zionist ng Israel at Arabiya kasalukuyan hanggang ngayon ay naririyan pa rin umiiral. Naaalala ang puntong ito, binigyang diin ng kahalagaan, "Ang araw ng pagbalik ng mga Palestino sa napipighating bansa, ang kampong imperyalista ay tatanggap ng malubhang kamao at susubukan nating maunawaan ang araw na iyon sa tulong n gating Panginoong Diyos."

Ang Rahbar kapag nagtugon sa mga kalahok ng Conference ng Parliamentary Union ng mga Kasaping Bansang Organisasyon ng Islamikong Kooperasyon 13 (PUIC) Binabanggit din niya ang pagtatanggol ng mamayan Iran sa mga Palestino bilang isang tungkulin ng lahat ng mga partido at bigyang-diin, "Huwag hayaan ang kaisipang ikalat ang ano ang na sa pakikipag-baka laban sa Zionistong rehimen ay hindi kapaki-pakinabang, ngunit may isang pahintulot at awa ng Allah, ang pakikibaka laban sa Israel ay magbubunga ng parehong resulta ng kilusang muqawamah na kung saan patuloy pa isulong an gating katayuan kumpara sa mga nakaraang taon."

Atensyon at diin ng kaugnayan ni Rahbar ay sa isyu ng Palestine ay kung saan natanggap ang pagpapahalaga ng tagapangulo ng Political Bureau ng Palestinian of Islamic Movement (Hamas). Ang papuri at pasasalamat inihatid ni Ismail Haniyah, pinuno ng Hamas sa Political Bureau sa kanyang liham na hinarap sa Reverend. Si Ismail Haniyeh ay nagsulat sa kanyang sulat, "Ang buong Palestine at ng mga mamamayang Palestino ay pare-pareho ang tinagong saloobin at marangal na pasasalamat sa Islamikong Republika ng Iran sa isyu ng Palestine, al-Quds at suporta sa mga Palestinong tao na may tumulong samagkakaibang Muqawama sa labas ng bansa."

Ang ideolohiya ng Rebolusyon ay isang ideyolohiya ni yumaong Imam Khomeini ® sa kalayaang masuri ang pagpapalaya ng bansang Palestine bilang isang prinsipyo na hindi maaaring mabago ng sinuman. Siya ay kasalukuyang ay ang kakanyahan ng ang Zionista sa kasabihan at gawain, "Israel ay ipinanganak sa sabwatan at pagmumuni-muni ng Eastern at Western imperyalistang gubyerno at hugis upang sugpuin at kolonisahan ang mga bansang Muslim sa mundo. Ngayon ang Zionistong isa mga rehimen ay ganap na suportado sa mga imperyalistang kampo sa buong daigdig."

Ang Britanya at Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapalakas ng militar at pulitikang mali at pagbibigay ng mga sandatang nakamamatay sa Israel at iba pang bansang rabo tulad ng Saudi Arabia ay nag-udyok sa ilegal na rehimen na gumawa ng isang kasuklam-suklam na krimen laban sa mga inosenteng Arabo at Muslim at ganoon din ginawa nila nila sa mga kristyano at iba pa. Sinabi ni Imam Khomeini ® na ang trabaho ng Palestine, Lebanon, Yemen, Golan at ang kasunduan sa kapayapaan ay hindi magtatapos-tapos sa mga krimen ng Zionista, ngunit nais nilang mapagtanto ang Lakas ng Israel at ang pagbabanta nito sa buong Gitnang Silangan at sa mga bansa ng Islam.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*