?>

Kaarawan ng Fatimiyyah (Araw ng Shahadat ni Hadrath Fatima al-Zahra sa)

Kaarawan ng Fatimiyyah (Araw ng Shahadat ni Hadrath Fatima al-Zahra sa)


Kaarawan ng Fatimiyya (Anibersaryong Shahadat ni Hadrath Fatima al-Zahra sa)
Ang Fatimiyya (sa Arabic:الفاطمية) ay isang pang-uri na termino, na tumutukoy sa anibersaryo ng pagiging martir ni Hadrath Fatima al-Zahra (sa), kung saan ang komunidad ng mga Shi'ah ay nagdaraos ng mga sesyon ng pagluluksa at mga ritwal.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Ang Fatimiyya (sa Arabic:الفاطمية) ay isang pang-uring termino, na tumutukoy sa anibersaryo ng pagiging martir ni Hadrath Fatima al-Zahra (sa), kung saan ang komunidad ng mga Shi'ah ay nagdaraos ng mga sesyon ng pagluluksa at mga ritwal.

Ayon sa iba't ibang mga makasaysayang ulat, sa loob ng mga tradisyon ng mga Shi'a, may mga iba't ibang petsa ang naitala para sa pangyayaring ito. Sa mga Iraqi Shi'ahs, lalo na sa Najaf, may tatlong magkakaibang araw; at sa Iran naman ay may dalawang araw sa isang taon, ay gaganapin bilang anibersaryo ng kanyang pagkamartir. Mula naman sa iba't ibang bilang ng mga makasaysayang, ang ikatlong bahagi ng Jumadith Tha'ni-II ay itinuturing na mas maaasahan ay mas matibay na katibayan; samakatuwid ito ay isang opisyal na banal na araw sa Iran, bilang isang okasyon para sa pagdadalamhati at pagluluksa.

Pagkakaiba-iba ng mga Makasaysayang Ulat:

Ang eksaktong petsa ng pagiging martir ni Hadrath Fatima al-Zahra (sa) ay nananatiling hindi tiyak dahil sa iba't ibang mga makasaysayang ulat at mga pagsasalaysay mula sa Ahlul-Bayt (AS). Mayroon ding mga iba't iba at hindi magkatugma na mga talaan ng petsang, tulad ng: apatnapung kaarawan pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang Mahal na Amah, na si Propeta Mohammad (saww), may pitumpu't dalawa o pitumpu't limang araw naman pagkatapos nito, may siyamnapu't limang araw din, may tatlo o anim na buwan pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang Mahal na Amah (saww).

Ang mga Iraqi Shi'a naman ay nagdaraos sila ng mga seremonya sa loob ng tatlo sa mga ulat na ito: may apatnapung araw pagkatapos ng pagpanaw ni Propeta Mohammad (saww) (sa buwan ng Rabi'th Tha'ni-II 8), may pitumpu't limang araw din pagkatapos nitong (Jumadil awwal-I 13), at may siyamnapu't limang araw (sa buwan ng Jumadith Tha'niII 3) . Habang ang mga Iranian Shi'ah naman, gayunpaman, ay nagdaraos din sila ng mga seremonya sa dalawang huling seremonya, na tinatawag dito na "ang unang Fatimiyyah" at "ang pangalawang Fatimiyyah".

Ayon naman sa isinalaysay ni Abu Basir mula kay Imam al-Sadiq (as), si Hadrath Fatima al-Zahra (sa) ay naging martir noong Martes, sa ikatlo ng Jumadith Tha'ni-II. Ang okasyong ito ay muling pinasigla matapos ang pagtatatag ng Islamic Seminary sa Qom, ni dating Ayatollah Shaykh 'Abd al-Karim Ha'iri (ra).

Bilang Holiday sa Iran:

Mula noong taong 2000, ang Jumadith Tha'ni-II 3 (ang pangalawang Fatimiyya) ay idineklara bilang isang pambansang holiday sa Iran. Pagkatapos ng desisyong ito, lumawak ang mga seremonya ng pagluluksa sa loob ng bansang Iran. May ilan ding mga Shi'ah marja' ay dumalo sa mga ritwal na prusisyon ng pagluluksa, naglalakad sila patungo sa Banal na Dambana ng Hadrath Imam al-Ridha (as) sa Mashhad, at habang ang Banal na Dambana naman ni Hadrath Fatima al-Ma'suma (a) sa banal na Lungsod ng Qom.

Panahon ng Pagluluksa:

Walang tiyak na yugto ng saktong panahon sa tradisyon ng mga Shi'ah para sa pagluluksa at ang mga sikat na pamagat ng "unang ika-10-araw" o ang "ikalawang 10-araw" ng Fatimiyyah sa mga nakaraang taon kundi ito ay sumunod sila sa tradisyon ng "unang ika-10-araw ng Muharram" at walang ding hadith o tradisyon na nagrerekomenda nito. Ang dakilang posisyon lamang ng (mga) anak na babae ng Propeta (saww), ang kanyang pagiging martir na nagtatanggol kay Imam Ali (as) at ang kanyang mga paghihirap ay ang mga dahilan sa likod ng tradisyong ito sa mga Shi'ah.

Ang panahon ng dalawang ika-10-araw na yugtong ito ay magkaiba sa mga ibat-ibang lungsod ngunit, kadalasan ayon sa ika-75-araw na ulat, ang ikalawang 10-araw ng Jumadil Awwal-I (mula sa ika-10 hanggang ika-20 ng Jumadil Awwal-I) ay tinatawag na "unang ika-10-araw " at batay naman sa ika-95-araw na ulat, ang unang ika-10-araw ng Jumadith Tha'ni-II (mula sa ika-10 hanggang ika-20 ng Jumadith Tha'ni-II) ay tinatawag na "ikalawang 10-araw" ng Fatimiyyah. May ilan ding mga dakilang awtoridad ng mga Shi'ah ay nagpayo naman doon sa parehong ika-10-araw na Fatimiyyah, sa tatlong araw ay dapat italaga sa mga seremonya ng pagluluksa; upang, ang mga seremonya ng pagluluksa ay kailangan isagawa sa ika-13, ika-14 at ika-15 ng Jumadil Awwal-I, doon sa unang pagkakataon sa Araw ng Fatimiyya at sa ika-1, ika-2 at ika-3 ng Jumadith Tha'ni-II, doon sa ikalawang yugto ng Fatimiyyah.

Ginawang Modelo ang Bahay ni Hadrath Fatimah (sa):

Sa nakalipas na mga taon, sa panahon ng Fatimiyyah, may ilang mga modelo ng Banu Hashim neighborhood, ang gumawa ng kahawig na bahay ni Hadrath Fatima al-Zahra (sa), sa Bayt al-Ahzan, sa Baqi' cemetery, sa Ghadir Khumm, atbp ay itinayo para sa pampublikong eksibisyon ng ilang lungsod sa Iran, lalo na sa Qom at sa Tehran.

Ang Fatimiyyah naman sa ibat-ibang mga Bansa:

Sa lahat ng mga kontinente sa mundo, ang mga seremonya ng pagluluksa ni Hadrath Zahra (sa) ay ginaganap ng mga tagasunod at mga deboto ng Ahlul-Bayt (mga miyembro ng isang sambahayan o isang pamilya, Sa terminolohiya ng Islam ito ay inilapat para sa ilang miyembro ng pamilya ng Propeta ng Islam (saww).

......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*