?>

Kinondena ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly ang pag-atake ng ISIL sa mga pamantasan sa Afghanistan

Kinondena ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly ang pag-atake ng ISIL sa mga pamantasan sa Afghanistan


Kinondena ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly ang pag-atake ng ISIL sa mga pamantasan sa Afghanistan. Sa isang pahayag, kinondena ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, ang pag-atake ng terorista ng ISIL sa Kabul University, na nagpatay ng martir sa isang bilang ng mga propesor at mag-aaral sa Afghanistan.

Ayon sa Ahensyang Balita ng AhlulBayt (AS) ABNA News Agency: Sa isang pahayag, kinondena ng Ahlu-lBayt (AS) World Assembly, ang pag-atake ng terorista ng ISIL sa Kabul University na nagpatay ng martir sa ilan ang bilang ng mga propesor at mag-aaral sa Afghanistan.

Sa isang pahayag pa, kinondena din ng Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, ang pagkamartir ng ilan ang bilang ng mga propesor at mag-aaral ng Afghanistan sa pag-atake ng ISIL sa mga institusyong pang-edukasyon ng bansa na naging biktima ng pagbobomba.

Ang isang bahagi ng pahayag pa ay binabasa, "Ang nakalulungkot na balita ng pag-atake ng terorista sa Unibersidad ng Kabul at ang pagkamartir ng maraming pinahirapan na propesor at mag-aaral ng mabuti at kapatid na bansa ng Afghanistan at pagkatapos nito, ang balita ng pagsabog ng terorista sa Tabesh University sa lungsod ng Maidan Shahr, muling nagdulot ng matinding kalungkutan at panghihinayang sa marangal na bansang Iran."

Ang teksto ng pahayag na ito ay ang mga sumusunod:


Sa Ngalan ng Allah, ang Lubos na Mapag-mahal, at ang Lubos na Mahabagin..

"At sinumang sadyang pumatay sa isang mananampalataya, ang kanyang parusa ay impiyerno; siya ay mananatili dito, at si Allah na ay magpapadala ng Kanyang poot sa kanya at sumpain siya at ihanda para sa kanya ang isang masakit (mabigat) na parusa." (Holy Quran 4:93)

Ilang araw lamang matapos ang malagim na patayan ng mga inaapi at walang pagtatanggol na mga propesor at mag-aaral ng mabait at mabuti at kapatid na bansa ng Afghanistan ng mga kriminal na teroristang ISIL sa unibersidad ng Kabul, muling dumating ang balita ng isang teroristang kilos; ngunit sa pagkakataong ito ay isang pagsabog sa Tabesh University sa Maidan Shahr city, na naging sanhi ng matinding kalungkutan at panghihinayang sa marangal na bansang Iran.

Walang pag-alinlangan, ang mga nasabing nakalulungkot na pangyayari ay mananatili sa kanilang kilalang tala ng gobyerno ng Estados Unidos at mga kaalyado nito, na nagpadala ng mga tropa sa Afghanistan sa ilalim ng dahilan ng pakikipaglaban sa terorismo at pagtatatag ng seguridad. Kusa ng Diyos, makikita natin sa lalong madaling panahon ang kumpletong pag-aalis ng terorismo at ang pagtatatag ng makatarungang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa pag-atras ng mga dayuhang pwersa ng masigasig na bansa mula sa bansang Afghanistan.

Kinokondena ang krimen na ito ng terorista at nagpapahayag ng pakikiramay sa mga mamamayang Muslim ng Afghanistan, lalo na kani-kanilang mga mahal na pamilya ng mga martir at mga nasugatan, ang Ahlul-Bayt (AS) World Assembly, ay nagdarasal para sa isang magandang lugar sa paraiso para sa mga mahal martir sa pangyayaring ito, buo at mabilis na kalusugan para sa mga nasugatan, at kapasensya para sa mga nakaligtas at ganoon din para sa kanilang pamilya.

AhlulBayt (AS) World Assembly

.......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*