?>

Kinondena ng Hezbollah ang krimen ginawa ng rehimeng terorista ng Saudi laban sa mga inosenteng tao na nakakulong sa kanilang mga mahigpit na kulungan nito

Kinondena ng Hezbollah ang krimen ginawa ng rehimeng terorista ng Saudi laban sa mga inosenteng tao na nakakulong sa kanilang mga mahigpit na kulungan nito


Kinondena ng Hezbollah ang krimen ginawa ng rehimeng terorista ng Saudi laban sa mga inosenteng tao na nakakulong sa kanilang mga mahigpit na kulungan nito. Sinabi ng Hezbollah sa pahayag: "Ang teroristang rehimeng ito ay nakagawa ng isang bagong karumal-dumal na krimen, na idinagdag sa kanyang kriminal na rekord na puno ng pagpatay, pagpatay at pagdanak ng dugo laban sa mga sarili nilang inosenteng mamamayan."

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Naglabas ng pahayag ang Hezbollah kung saan itinuring nito, na ang rehimeng Saudi ay nakagawa na naman ng kahindik-hindik na masaker laban sa mga dose-dosenang mga inaaping katutubo daw sila ng mga Arabian Peninsula, sila daw ang mga Hari ng Saudi, na kung saan ang mga nakakulong sa ang mga masakaklap na kulungan nito, kung saan sila ay isinailalim sa pinakamasamang uri ng pagpapahirap at pang-aabuso.

Idinagdag pa ng pahayag: Ang teroristang rehimeng ito ay gumawa ng isang bagong karumal-dumal na krimen, na kung saan, nagdagdag na naman sa kanilang kriminal na rekord sa pagpatay ng kanilang saring mamamayan sa bansa, at pagdanak ng dugo laban sa mga inosente, na umaabot mula Yemen hanggang sa Iraq, sa Syria at sa iba pang mga Arab at Islamikang bansa, kabilang na rito ang Lebanon, na kasalukuyang nabubuhay sa alaala ng kakila-kilabot na masaker sa Bir al-Abed kung saan dose-dosenang ding mga martir at nasugatan sa nasabing pagapatay.

Itinuring din niya, na ang pagpatay at pagbitay ng kriminal na rehimeng ito sa grupong ito ng mga mananampalataya mula sa kabataan ng Arabian Peninsula daw, Yemen at ilang iba pang mga bansa na walang mga pagsubok o kunwaring pagsubok ay katumbas ng malawakang pagpapatupad sa larangan na nagpapakita ng katotohanan ng rehimeng nagsasagawa ng pinakamasamang gawain sa kasaysayan ng Islam. mga anyo ng sektaryan at mapoot na diskriminasyon laban sa mga tao nito.

Naniniwala din siya, na ang teroristang rehimeng ito, na nagsusuot ng pagkukunwari ng Islam at nag-aangkin na naglilingkod sa Dalawang Banal na Mosque, bagamat ang katotohanan, sila ay nagtatrabaho at naglilingkod sa sa kaapakanan ng Zionistang kaaway at normalisasyon nito, at ito ay tiyak na ang lahat ng mapanlinlang na hakbang na ginawa ng Gulf Emirates ay hindi mangyayari kung wala ang suporta ng Saudi Arabia at ang pag-apruba nito.

Mariing kinondena ni Hezbollah ang karumal-dumal at karumal-dumal na krimeng ito, at humiling ng mga sanggunian sa relihiyon, mga iskolar ng relihiyon, mga organisasyong makatao at internasyonal, mga organisasyong pangkultura at intelektwal, mga partido, unyon at mga pwersang popular, ang malaya at marangal, at kung ano pa ang natitira sa konsensya sa internasyonal na pamayanang ito na nakahanay sa ang kriminal, na kondenahin at kondenahin ang nakamamatay na teroristang grupo dito sa rehimeng ito.

Ang Kanyang Bersikulo at para sa mga kriminal at mamamatay-tao:Ito ang sinabi ng Qur'an: "At huwag ninyong isipin na ang Diyos ay walang kamalayan sa ginagawa ng mga gumagawa ng Karumal-dumal na gawain.".

............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*