?>

Kinondena ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ang pag-aresto sa isang iskolar na si Sayyid Hashem Al-Shakhs, isa siyang impluwensang Allamah sa Saudi Arabia.

Kinondena ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ang pag-aresto sa isang iskolar na si Sayyid Hashem Al-Shakhs, isa siyang impluwensang Allamah sa Saudi Arabia.

Kinondena ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ang pag-aresto sa isang iskolar na si Sayyid Hashem, ang impluwensang Allamah mula sa Saudi Arabia.

Ang Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay kung saan kinondena ang mga pag-aresto ang isang di makatarungang pag-aresto nito at hiniling ng pamilya nito na upang palayain ang Kaniyang Katanyagan, si Hashim Al-Shakhs, upang makamit ang tunay na demokrasya sa bansa. Nanawagan din ito sa pamayanan ng internasyonal at pang-internasyonal at makatao na mga organisasyon ng karapatang pantao na upang gampanan ang kanilang moral at makataong papel alinsunod sa mga hinihingi ng internasyunal na batas, sa mga charter ng United Nations at mga karapatang pantao, at sumunod sa kanilang idineklarang mga prinsipyo at pundasyon upang hilingin na palayain ang lahat ng mga bilanggo mula sa mga kulungan ng Pamilyang Saud.

Ayon sa Ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) Naglabas ng isang pandaigdigang kumplikado ang Ahlul-Bayt (AS) na upang naglabas ng isang pahayag ng pag-kondena ang pag-aresto sa hurado ng mundo na si Allamah Sayyid Hashim Al-Shakhs, ngunit ang pwersa ng Saudi mula sa kanyang tahanan nang walang ligal na katwiran.

Ang pahayag na ito ay nagsasaad: Ang pag-aresto sa kaniyang Katanyagan, kilala bilang iskolar na si Hashim Al-Shakhs, ay isang pagpapatuloy ng mga eksena ng mga pag-aresto na pinasimulan ng entidad ng Saudi Arabiyyah na nagta-target sa mga tanyag na kalalakihan at relihiyosong iskolar na gumanap ng kanilang ligal, ligal at makataong papel sa lipunan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagdarasal sa kapulungan at pagtuturo sa mga pagpapasya ng marangal na Propeta ng relihiyon sa mga Muslim sa kaniyang rehiyon.

Hiniling ng konseho ang pagpapakawala ng kanyang karangalan upang makamit ang tunay na demokrasya sa bansa. Nanawagan din ito sa internasyonal na pamayanan at internasyonal na makatao at lokal na mga organisasyong may karapatang pantao sa tahanan at sa ibang bansa na upang gampanan ang kanilang moral at makataong papel alinsunod sa mga hinihingi ng internasyunal na batas, sa mga charter ng United Nations at mga karapatang pantao, at sumunod sa kanilang idineklarang mga prinsipyo at pundasyon upang hilingin para palayain ang lahat ng mga bilanggo at iskolar ng relihiyon mula sa mga kulungang bahay ni Ahli Saud.

Mababasa ang sumusunod ng buong teksto dito sa mahalagang pahayag na ito:

Sa Ngalan ng Allah, Lubos na Mapag-mahal at Lubos na Maawain.

Ang mundo ng Islam at Arabo ay muling nasasaksihan ang pagkasuko ng mga sintomas at ang pag-aresto sa mga iskolar sa Arabian Peninsula sa kamay ng isang gobyerno na nananawagan para sa kapayapaan at Islam, na kung saan ay ang pag-aresto sa isang skolar na hurado na si Sayyid Hashem Al-Shakhs, isa siyang tao mula sa kustodiyan ng mga puwersang panseguridad ng Saudi Arabiyyah sa pamamagitan ng lakas ng mga sandata nang walang anumang ligal na pagbibigay ng katwiran o pagbibigay ng katarungan o kahit isang utos lamang sa kaniyang pag-aresto o isang tugon at warning. Ang mga dahilan dito, sa isang hakbang na sumasalamin sa mga paglabag ng gobyerno ng Saudi laban sa mga iskolar at mga kalalakihan ng syudad ng Qatif at Al-Ahsa.

Dumating na lamang ng biglaan upang arestuhin si Allamah Sayyed Hashim Al-Shakhs sa kanilang Komplementong eksena ng pag-aresto sinimulan sa pamamagitan ng Saudi entidad sa pag-target sa mga kalalakihan at relihiyosong iskolar na maisagawa ang kanilang mga lehitimong, legal at makataong pamayanan mula sa pagsasagawa ng mga panalangin sa kongregasyon at magturo sa mga probisyon ng relihiyon ng mga Propeta ng Islam, hanggang sa naaresto sa panahon ng nakaraang buwan, kabilang na dito ang kanilang kaytanyagang mga kalalakihan kagaya ni Sayyid Khader Al-Awami at ang iba pang katanyagang katulad ni Sheikh Abbas at Si Sheikh Al-Saeed, sa ikalabing-isang ng Nobyembre, sa pamamagitan ng isang kakila-kilabot na operasyon ng bagyo na lumabag sa lahat ng mga hangganan ng Sharia, lokal, internasyonal, relihiyoso at moral na mga batas sa kamay ng mga pinuno mula sa Kulungan ng Ahli-Saud na nagtaguyod sa Islam at demokrasya sa mundo at mga pandaigdigang lipunan!

Ang Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay kinondena at tinatanggihan ang mga pag-aresto na ito at labag sa batas at labag sa batas na pag-aresto sa mga relihiyosong iskolar at hinihiling sa mga pinuno ng Kapulungan ng Saud sa loob ng balangkas ng mga internasyonal na batas na palayain ang Kanlang Bantog na si Sayyid Hashem Al-Shakhs para sa kapakanan ng tunay na demokrasya sa bansa. Nanawagan din ito sa internasyonal na pamayanan at internasyonal, makatao at lokal na mga organisasyon ng karapatang pantao sa loob ng bansa at sa ibang bansa na upang gampanan ang kanilang mga moral at makataong papel na alinsunod sa mga hinihingi ng internasyunal na batas, sa mga charter ng United Nations at mga karapatang pantao, at sumunod sa kanilang idineklarang mga prinsipyo at pundasyon upang hilingin na palayain ang lahat ng mga bilanggo at relihiyosong iskolar mula sa mga kulungan ng bahay ni Ahli-Saud, na pinapansin ang katahimikan ay sumalungat sa mga prinsipyo at makatao na layunin. At ang pananampalatayang Islam na itinatag nito, at ito rin ay isang mantsa na itatala ng kasaysayan para sa mga Muslim at sa mga tumatawag para sa kapayapaan at demokrasya.

Ang kinahinatnan para sa matuwid na Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan)

2 Rabi` Al-Thani 1442 na
tumutugma sa Disyembre 10, 2020.Napapansin din, noong Linggo, Disyembre 7, 2020, sinalakay ng pwersa ng seguridad ng Saudi ang bahay ng kilalang kleriko, na si Allalmah Al-Hujjah, at bantog na iskolar na si "Allamah Sayyid Hashem Al-Shakhs" sa Al-Ahsa, sinugod di ito at inaresto ang Tnyag na Sheikh sa pamamagitan ng lakas ng mga sandata nang walang anumang ligal na katwiran o pagbibigay-katarungan o kahit isang warrant of arrest, babala o tugon at warning mula sa utoridad ng Saudi Arabiyyah.

.....................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*