Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay patungo sa Banal na Tahanan ng Allah (Baytullah al-Haram) sa taong 2018. #12

Ang pag-lipat patungo sa Tagapaglikha
“At ako ay lalayo mula sa inyo at sa inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allâh, at ako ay mananalangin sa aking Tagapaglikha nang taimtim, na sana ay hindi ako biguin ng aking ‘Rabb’ sa aking panalangin.” Kabanata: Maryam. Talata: 48.

Ang pag-lipat patungo sa Tagapaglikha “At ako ay lalayo mula sa inyo at sa inyong mga diyus-diyosan na sinasamba bukod sa Allâh, at ako ay mananalangin sa aking Tagapaglikha nang taimtim, na sana ay hindi ako biguin ng aking ‘Rabb’ sa aking panalangin.”  Kabanata: Maryam. Talata: 48.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Mga balitang pag-luluksa kay Imam Hussein (a) sa mundo
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019