?>

Libu-libong mga Manggagawa sa Estados Unidos ang Nagsagawa ng 'Welga para sa mga Buhay ng Itim'

Libu-libong mga Manggagawa sa Estados Unidos ang Nagsagawa ng 'Welga para sa mga Buhay ng Itim'

Libu-libong mga manggagawa sa US ang umalis sa kanilang mga trabaho sa pakikiisa sa kilusan na Mahalaga ang mga Buhay ng Itim at iba pang mga grupong minorya na nagdurusa sa rasismo.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang mga empleyado mula sa malawak na hanay ng mga industriya kasama na ang mga manggagawa sa pangmadaliang pagkain (fast-food), mga katulong sa kalusugan ng bahay, at mga diyanitor ay huminto sa kanilang mga trabaho sa panawagan na wakasan ang "sistematikong rasismo" noong Lunes.

Ang kilos na pang-industriya ay nanawagan ng "Welga para sa mga Buhay ng Itim."

Hinihiling din ng mga welgista ang mga samahang pangnegosyo na itaas ang mga sahod at magbigay ng pangangalaga sa kalusugan at bayaran ang pagbabakasyon dahil may sakit.

Ang kilos na pang-industriya lalong-lalo na nakapuntarya sa mga malalaking negosyo katulad ng Amazon, Uber, Lyft, McDonald at bukod sa iba pa.

Iniulat ng media ng US na ang mga tao sa higit sa 200 na mga lungsod ay lumahok sa welga. Sa New York, isang malaking bilang ng mga tao ang nagmartsa sa labas ng Hotel ng Pandaigdigan ni Trump upang hilingin ang pag-ampon ng Batas sa mga Bayani, batas na magbibigay ng tulong ng pananalapi ukol sa mga sambahayan na nahihirapan sa panahon ng pandemya na mikrobyong korona.


Ang Demokratikong mayorya ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay pumasa sa panukalang batas noong Mayo ngunit mula noon ay naharang ng Senado, na pamamahala ng mga Republikano.

Ang mga nars, tagapagbukas ng pinto at mga tagapaglinis ay sumali rin sa demonstrasyon sa New York sa nakakapawis na kainitan.

"Kami ang nagpapanatili sa ekonomiya na kumilos at pinapanatiling ligtas ang bawat isa at sa NY lalo na pinapanatili ang mga bilang. Dapat nating ipaggalang at mabayaran iyon," sinabi ng 42 na taong gulang na tagapagbukas ng pinto na si Jordan Weiss.

Ang mga demonstrasyon ay ginanap din sa ilang mga lungsod ng US.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*