?>

Malaking Impormasyon na Ginamit Upang Mapili ang mga Muslim para sa Pag-aresto sa Xinjiang Tsina: HRW

Malaking Impormasyon na Ginamit Upang Mapili ang mga Muslim para sa Pag-aresto sa Xinjiang Tsina: HRW

Isang palatuntunang malaking-impormasyon sa Xinjiang Tsina na "hindi alinsunod sa batas na pagpili" ng mga Muslim para sa pagkakapigil, na panghinaang pag-uugali katulad ng pagsusuot ng belo, pag-aaral ng Qur’an o pagpunta sa paglalakbay ng Hajj kabilang sa mga dahilan para sa pagdakip, alinsunod sa Pagbantay ng mga Karapatang Pantao [Human Rights Watch (HRW)].

Ayon sa ABNA News Agency, Sa isang bagong ulat noong Miyerkules, sinabi ng pangkat ng mga karapatang pantao na pinag-aralan nito ang tagas na listahan ng higit sa 2,000 na mga nakakulong sa detensiyon ng Aksu ng Xinjiang at nalaman na ang palatuntunan - na kilala bilang Integrated Joint Operations Platform (IJOP) - ay panghinaan din ng mga tao para sa kanilang mga kaugnayan, ang kanilang mga pakikipag-unawaan, kanilang mga kasaysayan sa paglalakbay, o para sa pagiging nauugnay sa isang tao na itinuturing ng mga awtoridad na kahina-hinala.

"Ang Talaan ng Aksu ay nagbibigay ng karagdagang mga pananaw kung paano ang malupit na panunupil ng Tsina sa Turkong mga Muslim ng Xinjiang ay pinapalabas ng teknolohiya," sinabi ni Maya Wang, ang mataas na mananaliksik ng Tsina doon sa HRW.

"Ang pamahalaan ng Tsino ay may pananagutan sa mga pamilya doon na nasa listahan: Bakit sila nakakulong, at nasaan na sila ngayon?"

Tinantya ng Nagkakaisang mga Bansa (United Nations) na higit sa isang milyong mga Muslim na Turko - karamihan sa kanila ay etnikong mga Uighur - ay nakakulong sa mga kampo sa dulong kanluranin ng Xinjiang. Sinabi ng mga aktibista na ang layunin ng pagpakulong ay "burahin ang pagkakakilanlan ng etniko at pangrelihiyon ng" mga Muslim na Turko at matiyak ang kanilang katapatan sa pamahalaan ng Tsino.

Itinanggi ng Beijing ang mga paratang, inilarawan ang mga kampo bilang mga sentro ng pagsasanay sa karanasan sa trabaho upang matulungan ang pagtanggal ng "pangrelihiyon na ekstremismo" sa magulo na lalawigan.

Sinabi ng HRW na ang Talaan ng Aksu - na nagsimula noong huling bahagi ng 2018 - ay nagpapakita ng karagdagang katibayan ng papel na ginagampanan ng malaking impormasyon at teknolohiya sa pagtutulong sa mga opisyal na pumili ng mga puntarya para sa "pinilit na pagbabago ng kaisipan". Mas maaga sa taong ito, kasulatan ng mga nangangampanya kung paano ginamit ng mga opisyal ng Karakax Xinjiang ang IJOP upang masuri kung ang kani-kanyang tao ay dapat manatili sa detensiyon. Ang isang opisyal ng Karakax ay binalewala ang ulat na iyon bilang isang "katha".

'Pagkunwari-pang-agham na dahon ng igos'

Sinabi ng HRW na nakuha ang listahan ng Aksu - isang lapad na pahina ng papel na pinamagatang: Talaan ng mga taong nasa ilalim ng  pagsasanay sa trabaho ng IJOP - mula sa isang hindi nagpapakilalang mapagkukunan sa Xinjiang at napatunayan ang pagiging tunay ng talaan sa pamamagitan ng pagsuri nito laban sa opisyal na mga talaan, talaan ng panlipunag media, at pagkokonsulta sa mga pamayanan ng diaspora ng Uighur at dalawang dalubhasa sino na may malawak na kasulatan ng paghihigpit ng Beijing sa Xinjiang.

"Habang hindi malinaw kung paano ginagamit ang sistima, ang paghihigpit sa pangrelihiyon sa mga Muslim na Hui - ang pagsasara ng mga moske at mga paaralan na may wikang Arabo, ang pag-aalis ng mga sulat kamay na Arabiko mula sa Halal na mga kainan - ay tumataas sa Ningxia at iba pang mga lugar ng Muslim na Hui mula pa noong 2019," HRW sinabi.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*