?>

Tigilan ang Wahhabi Islam

 Tigilan ang Wahhabi Islam


Ngayong linggo lang ang Bansang Norway ay gumawa ng opisyal na pag-babawal sa mga estado kung saan ang kalayaan ng pagsamba sa mga pag-tataas ng mga templo ng moske sa kani-kanilang mga teritoryo ay kung saan hindi na ginagalang.


Ngayong linggo lang ang Bansang Norway ay gumawa ng opisyal na pag-babawal sa mga estado kung saan ang kalayaan ng pagsamba sa mga pag-tataas ng mga templo ng moske sa kani-kanilang mga teritoryo ay kung saan hindi na ginagalang.
Ang panukala nabanggit ay direkta mag-bibigay ng apekto sa Saudi Arabia, Qatar, UAE at Kuwait na kung saan ang kalayaan ng pagsamba ay ipinagbabawal kahit pa raw ito ay napasailalim ng parusang kamatayan.
Apektado na rin ang iba pang mga estado sapagkat ito ay may isang bagay na pang-karaniwang: Tulad ng Sektang Wahhabi, kung saan daw ito sa kanilang ay isang opisyal na interpretasyon ng tunay na Islam.
Ang Wahhabi Islam ay isang puritano, maka kabara ng paniniwala sa pagka labis sa pagbibigay ng kahulugan sa Islam.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*