?>

Mensahe ng Kalihim Heneral ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asembliya tungkol sa pagka-yumaong ni Mohib Ali Nasser

Mensahe ng Kalihim Heneral ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asembliya tungkol sa pagka-yumaong ni Mohib Ali NasserMensahe ng Kalihim Heneral ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asembliya tungkol sa pagkamatay ni Mohib Ali Nasser. Sa isang mensahe na hinarap kay Sheikh "Safdar Jafar" ang Pangulo ng Mundong Pederasyon ng Khoja, si Ayatollah Ramazani, ang Kalihim Heneral ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asembliya, ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Haj. Mohib Ali Roshanali Nasser.

Ayon sa Ahensyang Balita ng AhlulBayt (AS) ABNA NEWS: Sa isang mensahe na hinarap kay yumaong Sheikh "Safdar Jafar" ang Pangulo ng Mundong Pederasyon ng Khoja, si Ayatollah Ramazani, ang Pangkalahatang Kalihim ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asembliya, ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni yumaong Haj. Mohib Ali Roshanali Nasser.

Ang teksto ng mensahe ng pakikiramay ni Ayatollah Reza Ramazani ay ang mga sumusunod:

Sa Ngalan ng Allah, ang Lubos na Mapag-mahal, at Lubos na Maawain

Kagalang-galang na Ginong. Yumaong Sheikh Safdar Jafar,
Kagalang-galang na Pangulo ng Mundong Pederasyon ng Khoja at Kagalang-galang na Miyembro ng Kataas-taasang Konseho ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asemblya.

Assalamu Alaykum

Ang pagkamatay ng yumaong si Haj Moheb Ali Roshanali Nasser, isa sa mga matatanda na Khoja, sa komunidad ng Shia Ithna-Asher ng India at kinatawan ni Dakilang Ayatollah Sistani, sa mga gawaing pampinansyal sa Mumbai, India, ay nakakaapekto at nagpapalungkot sa atin lahat.

Siya ay tagataguyod ng Islamikang Rebolusyon ng Iran at isang deboto ng Dakilang Ayatollah Syed Ali Khamenei, ang Kataas-taasang Pinuno, na sa panahon ng kanyang pinagpalang buhay ay naglingkod sa mga Shiah ng India, lalo na sa pamamagitan ng "al-Iman Charity" sa mga mahihirap sa nabanggit na bansa.

Sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga moske, mga Husseiniyah at pagtulong sa pagbuo ng mga paaralang relihiyoso, malaki ang naging papel niya sa pagpapalaganap ng Shiah at paglikha ng pagkakaisa at pagbubuo sa mga Shiah ng bansang India.

Inaalok ko ang aking pakikiramay sa inyong kamahalan at sa kanyang nga minamahal na pamilya, lalo na sa kanyang mahal na anak na si Ginoong. Mohammad Ali Nasser, pati na rin sa mga Shiah at ng pamayanan ng Khoja ng India at hihilingan ko ng pagdadasal sa Pnginoong Diyos para sa isang mataas na katayuang espiritwal doon sa Paraiso para sa kanya at ang kaniyang pasensya at gantimpala para sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at minamahal sa buhay.

Reza Ramazani
Ang Pangkalahatang Kalihim ng Ahlulbayt (AS) Mundong Asemblya
Oktubre 23, 2020.

-----------------------
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*