?>

Mensahe ni Imam Khamenei sa lahat ng Universidad na Professors sa pulong ng Araw ng Basij

Mensahe ni Imam Khamenei sa lahat ng Universidad na Professors sa pulong ng Araw ng Basij

Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko na si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, sa isang mensahe sa kumperensya na ginugunita sa propesor sa 'Araw ng Basij', kung saan ay nagbigay-diin siya sa responsibilidad at papel ng mga propesor ng Basij sa pagsasama-sama ng siyentipikong pag-unlad at pagbabago sa etika.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency:  Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, na si Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, sa isa ng kanyang mensahe sa kumperensya sa paggunita sa 'Araw ng mga Propesor ng Basij', ay nagbigay-diin siya sa responsibilidad at papel ng mga propesor ng Basij sa pagsasama-sama ng pag-unlad ng siyensya at pagbabago sa etika.

Ang mensahe na ito ay mababasa sa mga sumusunod:

Sa Ngalan ng Diyos, ang Lubos na Maawain, ang Lunos na Mahabagin

Ang lahat ng mga papuri ay para sa Diyos, at ang kapayapaan at pagbati ay mapasa Mensahero ng Diyos at sa kanyang mha banal na dalisay na Angkan ni Propeta Muhammad (saww).

Ipinapadala ko ang aking pagbati sa mga propesor sa unibersidad ng Basiji at sa mga kalahok sa kanilang Kumperensya na gaganapin sa okasyon ng National University Professors, sa Araw ng Basij. Nais ko ring magbigay pugay at gunitain ang alaala ng siyentipiko sa mga nakipaglaban sa landas ng Diyos, kay Martir Mustafa Chamran at iba pang mga martir mula sa unibersidad nanito. Ang pinagpalang impluwensyang nananatili mula sa nakatuon, relihiyoso, propesor sa unibersidad na nakibaka sa landas ng Makatutuhanang Diyos, ganoon ding sa mga unibersidad sa bansa ay isa sa mga pinakadakilang banal na pagpapala, at ipinangangako nito ang karangalan at kaligayahan ng bansang Iranian sa kanyang hinaharap.

Ang inyong kapaki-pakinabang, nangunguna sa kaalaman kapwa sa estratehiko, pangunahing mga isyu gayundin sa kasalukuyan ating kinakaharap, praktikal na mga bagay, ay nagsisilbi sa tiyak, kagyat na pangangailangan ng bansa. Ang gawain ng isang propesor sa unibersidad ng Basiji, ay hindi lamang magtuturo. Kinakailangan din siyang magdala ng siyentipikong pagsulong, pagbabago kapwa sa kalikasan at wika ng agham, pagsamasamahin ang edukasyon sa etika at pagpapatibay at matatag na pagkilos patungo sa dalawang-tiklop na gawain ng pag-aaral ng mga tagumpay sa siyensya [sa isang banda] at pagkamit ng awtoridad sa siyensya at paggawa ng kaalaman [sa kabilang banda]. Higit pa rito, ang mga propesor sa unibersidad sa larangan ng agham ay may iba pang mga tungkulin ng ganitong uri. At kayo, ang mga propesor ng Basiji, ay maaaring maging mga pioneer at pinuno sa lahat ng ganoon at ganitong larangan.

Hinihiling ko sa Diyos Lubos na Dakila at Mahabagin, para sa inyong tagumpay.

Sayyid Ali Khamenei

Hunyo 21, 2022
..................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*