?>

Mga Balitang Larawan: Sa anibersaryong kapanganakan ni Hadrath Imam al-Ridha, sentro ng al-Howrah sa Karbala ay nagbibigay ng mga regalong rosas at chocolates sa mga peregrino sa Banal na Dambana ni Hadrath Abul-Fadl al-Abbas (as)

Mga Balitang Larawan: Sa anibersaryong kapanganakan ni Hadrath Imam al-Ridha, sentro ng al-Howrah sa Karbala ay nagbibigay ng mga regalong rosas at chocolates sa mga peregrino sa Banal na Dambana ni Hadrath Abul-Fadl al-Abbas (as)Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Sa anibersaryong kapanganakan ni Hadrath Imam al-Ridha (as), sentro ng Al-Howrah sa Karbala ay namimigay ng mga regalong rosas at mga matatamis na hocolates sa mga peregrino sa Banal na Dambana ni hadrath Abul Fadhlal-Abbas (as) 1442-2021


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*