?>

Mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng takfiri attacker laban sa kleriko sa dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan)

 Mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng takfiri attacker laban sa kleriko sa dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan)Mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng takfiri aggressor laban sa kleriko sa dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan). Kahapon, isang taong armadong na may hawak ng kutsilyo, ang sumalakay sa tatlong kleriko sa dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan), na kung saan humantong pa ito sa pagkamatay ng isa sa kanila at pagkasugat pa ng iba, at ang kalagayan ng isa sa kanila ay masama pa rin hanggang ngayon.


Ayon sa ulat na iniulat Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Ang reporter ng Tasnim ay nakakuha ng higit pang mga detalye tungkol sa pagkakakilanlan sa taong sumalakay laban sa mga nabanggit na mga klero sa dambana ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan), sa Mashhad, Kahapon.

May isang taong armado na may dala-dala ito ng kutsilyo ang sumalakay sa tatlong kleriko sa dambana mismo ni Imam Reza (sumakanya nawa ang kapayapaan), na kung saan ito humantong sa pagkamatay ng isa sa kanila at pagkasugat ng iba pang dalawa, at ang kalagayan ng isa sa kanila ay masama pa rin hanggang ngayon.

Iniulat din ito ng reporter ng Tasnim News Agency, na ang umaatake, ang 21-taong-gulang na si Abdul Latif Moradi, ng Pashtun Uzbek ang pinagmulan niro, ay ilegal na pumasok sa Iran noong isang taon mula sa hangganan ng Pakistan, at pagkatapos ito ay nanirahan na rin sa banal na lungsod ng Mashhad. Siya at ang kanyang kapatid ay nagtrabaho din sa isang tanggapan ng transportasyon sa Mashhad at pareho silang nanirahan sa distrito ng Mehrabad sa nasabing.

Si Abd al-Latif Moradi, ay nagtataglay ng isang takfiri identity na ideolohiya, dahil itinuring niya ang lahat ng mga Shiah ay kabilang sa mga matatalinong tao at naniniwala siya sa pangangailangan ng pagbuhos ng kanilang mga dugo ay galing daw ito sa mga Shiah Islam.

Nalaman din ng reporter ng Tasnim, na may 20 beses sinaksak ng attacker ang isang kleriko, hanggat siya napag-alaman niya na namatay at namartir ito sa kamay ng Takfiring Pashtun Uzbeki.

............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*