?>

Mensahe ni Imam Khamenei sa mga Peregrino ng Hajj 2018

Mensahe ni Imam Khamenei sa mga Peregrino ng Hajj 2018

"Ang patakaran ng US ay batay sa Pilyong Amerikano ay nagkakalat ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim, na naghihikayat sa mga ito upang patayin, ang bawat isa. Ito ay nasa sa Muslim na maging mapagbantay sa palarang mga plano ng Estados Unidos, sinabi ng Lider ng Islamikong Rebolusyon sa kanyang mensahe na inisyu sa okasyon ng simula ng paglalakbay sa banal na Mekka.

"Ang patakaran ng US ay batay sa Pilyong Amerikano ay nagkakalat ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim, na naghihikayat sa mga ito upang patayin, ang bawat isa. Ito ay nasa sa Muslim na maging mapagbantay sa palarang mga plano ng Estados Unidos, sinabi ng Lider ng Islamikong Rebolusyon sa kanyang mensahe na inisyu sa okasyon ng simula ng paglalakbay sa banal na Mekka.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Tulad ng bawat taon, ang mga lider ng Islamikong Rebolusyon, ang Kagalang-galang Ayatollah Khamenei ay nagpadala ng mensahe sa mga Peregrino sa Mekka. Ipinahayag ni Ayatollah Khamenei ang pagkakaroon ng "isang lugar ng permanenteng paghirang" sa mga ritwal ng Hajj, na sumisimbolo sa "pagkakaisa sa mga Muslim."
Ang pinuno ng Rebolusyong Islam ay nagbabala laban sa patakaran ng Estados Unidos: "Dapat tayong mag-palara na may pagbabantay dahil ito ang patakarang ng satanas. Ang Hajj at ang mga seremonya ng pagtanggi ng hindi naniniwala ay ang susi sa pagbabantay. "

Narito ang buong teksto ng mensahe ng Lider ng Islamikong Rebolusyon, Ayatollah Khamenei:
Sa ngalan ng Allah, Ang mahabagin at Maawain
At papuri sa Allah at mga pagbati sa Kanyang Sugo na si al-Mustafa, sa kanyang walang-sala at minamahal na lahi at sa kanyang mga piniling kasama! Ang Allah, ang Makapangyarihan sa lahat, ay nagsabi, " At ipahayag ang mga tao para sa Hajj. Sila ay darating sa iyo, sa paglalakad, at sa bawat bundok, na nagmumula sa anumang malayong paraan, upang makilahok sa mga benepisyo na ipinagkaloob sa kanila at upang tawagin ang pangalan ng Diyos sa mga itinalagang araw "[22: 27-28].

Ang makalangit na anunsyo ay patuloy na tumawag sa mga puso at ang paanyaya pa rin sa sangkatauhan para sa siglo, na dumating sama-sama sa paligid ng aksis ng isang diyos. Ang bawat isa ay tatanggap ng Abrahamikong tawag at mapagmataas, kahit na ang ilang mga tainga ay hindi marinig, kahit na ilang mga puso ay mananatiling pribado sa pamamagitan ng kapabayaan o kawalan ng kaalaman, o ilan ay maaaring maging karapat-dapat na sumali sa pandaigdigan at laging kapistahan at makaligtaan ang pagkakataong ito para sa isang dahilan.

Ang pabor na ito ay ipinagkaloob sa iyo ngayon, at ipinasok mo ang ligtas na lugar ng banal na kapistahan. Ang A'rafât, Mash'ar, Mina, Safâ, Marw'a, Masdjid-al-Harâm at Masdjid-an-Nabi, at ang bawat bahagi ng mga lugar at ritwal na ito ay magkakasama ng kadena ng espirituwalidad at moral na transendensiya, para sa bawat manlalakbay na nakakaalam kung paano pinahahalagahan ang halaga ng pabor na ito at kung sino ang pinakagusto nito, upang linisin ang kanyang sarili at upang makinabang mula dito sa buong buhay niya.

Ang mahalagang punto na umaakit sa atensyon at pagiging sensitibo ng bawat taong nag-isip ay ang katunayan na ang isang panghabang-buhay na pulong ay tinukoy sa isang tiyak na lugar at para sa isang limitadong panahon, para sa lahat ng mga tao at lahat ng henerasyon, at para sa lahat ng taon. Ang pagkakaisa ng oras at lugar ay isa sa mga pangunahing misteryo ng obligasyong Hajj.

Walang alinlangan, ang isa sa mga kapansin-pansin na pagpapahayag ng talata " upang lumahok sa mga benepisyo na ipinagkaloob sa kanila " [Quran 22: 28], ay ito rin ang taunang pagpupulong ng mga miyembro ng Islamikong Ummah, sa tabi ng Bahay ng Diyos . Ito ang lihim ng pagkakaisa ng Islam at ang simbolo ng kalooban ng Islam para sa pagtatatag ng isang komunidad na dapat mabuo sa anino ng Bahay ng Diyos, na pagmamay-ari ng lahat: " kapwa sa mga residente at sa mga dumaraan sa "[Quran 22: 25].

Ang Hajj sa lugar na ito at sa panahong ito ay limitado lagi at ang bawat taon, sa isang magaling na anunsiyo at isang malinaw na lohika, ay nagtawag sa mga Muslim sa pagkakaisa. Ito ang kabaligtaran ng kung ano ang mga kaaway na, sa lahat ng oras at lalo na sa kasalukuyan, ay palaging nag-udyok at nag-udyok sa mga Muslim na labanan ang isa't isa. Tingnan niyo ngayon, ang mapagmataas at kriminal na pag-uugali ng US. Ang kanilang pangunahing patakaran ay upang simulan ang mga digmaan sa kapinsalaan ng Islam at Muslim.

Ang kanilang hangarin at layunin sa kanilang mga pilyo na pagsisikap ay ang mga Muslim na pumatay sa isa't isa, ang mga maniniil na atake ang inaapi, ang pinahihirapan na harap ay malupit na pinigil ng mga taong mapang-api na sinusuportahan nila, at ang ang apoy ng nagwawasak na pagtatalo ng mga Muslim ay dapat maging mapagbantay at hadlangan ang masamang patakarang ito. Ang hajj ay isang matabang lupa para sa pagsasakatuparan na ito, at ito ay tiyak na pilosopiya ng ritwal ng Barâ'at, ibig sabihin ay ang "pag-aalis ng mga hindi naniniwala at mapagmataas" sa panahon ng Hajj.

Ang memorya ng Diyos ay ang kaluluwa ng Hajj. Sa lahat ng dako, subukan nating buhayin ang ating puso sa ulan na ito ng awa, at mag-ugat sa ating mga puso, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na siyang kakanyahan at pinagmumulan ng kapangyarihan, kaluwalhatian, katarungan at kagandahan. Ito ang paraan kung paano natin matatalo ang mga plano ng kaaway.
Mahal na mga peregrino! Huwag kalimutan na manalangin para sa Islamikong Ummah at sa mga pinahihirapan sa Syria, Iraq, Palestine, Afghanistan, Yemen, Bahrain, Libya, Pakistan, Kashmir, Burma at iba pang bahagi ng mundo at hilingin sa Diyos na putulin ang mga kamay ng Estados Unidos, ang iba pang mga mapagmataas at ang kanilang mga pangkat!
Nawa ang mga pagbati sa iyo at ang awa ng Allah ay sumasama sa iyo!

Sayed Ali Khamenei
Ang 7-Dzul Hadja 1439
Agosto 19, 2018


........
/328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*