?>

Tinanggap ng Lider ng Islamikong Rebolusyon ng Iran ang mga kumander ng hukbong katihan

Tinanggap ng Lider ng Islamikong Rebolusyon ng Iran ang mga kumander ng hukbong katihan

Sa okasyon ng pambansang araw ng hukbo, isang grupo ng mga kumander at sundalo ang tinatanggap ngayong Linggo ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon.


Sa okasyon ng pambansang araw ng hukbo, isang grupo ng mga kumander at sundalo ang tinatanggap ngayong Linggo ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Si Ayatollah Khamenei ay nag-bigay ng pagpapahalaga sa mga pagsisikap ng mga hukbong Iranian at tinatawag na ito sila isa sa ang mga pangunahing nag-bibigay ng mga pag-uunlad sa bansang Iranian pwersa upang magpatuloy ang Iran sa kaniyang layunin patungo sa larangan ng hukbong militaryang kaunlaran upang maging mas malakas araw-araw at sa mga susunod na kabataang henerasyon sa bansa.

Sa presensiya din ng kumander-in-chief ng hukbong katihan ng bansa, si General Moussavi at ibang pinuno ay nag-papawatig din ng mga pangangailangan para sa pagkakaisa ng mga bahagi ng Iranian armadong pwersa (hukbo at sandatahang lakas ng IRGC).

"Sa mga kabataang sundalo, hinihiling ko sa inyo na gawin lang ang lahat ng inyong pagsisikap upang palakasin ang kakayahan ng hukbo," sabi ng Lider.

Ginawa din ni Heneral Moussavi ang pag-papatibay na mga komento tungkol sa mga kinakailangang pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng armadong pwersa at mamamayang Iranian at iba pang pangkat.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*