Ang Rehimen Ay Patuloy ipinagbabawal Ang Pagdarasal Ng Jumuah Ay Isang Mga Shiah Ng Diraz, SA Bahrain.

Ang Rehimen Ay Patuloy ipinagbabawal Ang Pagdarasal Ng Jumuah Ay Isang Mga Shiah Ng Diraz, SA Bahrain.

Ang Rehimen Ay Patuloy ipinagbabawal Ang Pagdarasal Ng Jumuah Ay Isang Mga Shiah Ng Diraz, SA Bahrain.

Diraz. (ABNA) - Ang rehimen Ng Bahrain Ay patuloy ipinagbabawal Ang Biyernes Panalangin SA Mga Shiang Mamamayan Ng Diraz. 

Ayon SA Balitang Ahensiya Ng Ahlul-Bayt (a) (ABNA) - patuloy Ang rehimen Ng Bahrain Ay Isang pagbabawal Ng Biyernes na pagdarasal Ay Isang komunidad Ng Mga Shiang Mamamayan sa Bayan Ng Diraz, SA hilagang kabisera Ng Bahrain. 

Ang Mga Awtoridad Ng Rehimeng Bahrain Ay Pumipigil Muli Ay Isang Mga Mananampalataya Na Magsagawa Ang Biyernes na Panalangin sa Bayan Ng Diraz, Patuloy Ang Pagbabawal Nito Ay Isang Loob Ng 34 Magkakasunod na Linggo, Lumusob Ang Mga Karapatan Ng Kalayaan Ng Relihiyon Laban sa    Komunidad Ng Mga Shiah Ay Isang Bansang Ito, kung Saan Ang karamihan Ng populasyon Dito Ay Isang kasapi. 

Saan sa Bayan Ng kung Nanatiling Nanghaharang Ito Diraz Ipapaalam Dapat Ay Isang Mga Shiah Mula Noong Hunyo 20, 2016. Ang Mga Sheikh Issa Qassim Rehimeng Awtoridad Ay Kay kung Saan Nagdakip Ayatulah Nasyonalidad Ni, Sa Isang lider na Ang Mga Espirituwal Pagsalungat Pangunahing Kilusan Ay Isang Bahrain, kung Saan Siya Ay dinampot Ng kanyang mamayang autoridad noong nakaraang taon Ay Isang Loob mismo Ng kanyang Kilusan na pinagbawal umano Ng rehimen.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo