Mali ang pag-ugnay kay Sheikh Zakzaky upang pahabain ang kanyang pag-antala sa nasyoanal seguridad

Mali ang pag-ugnay kay Sheikh Zakzaky upang pahabain ang kanyang pag-antala sa nasyoanal seguridad

Ang mga kilusan miyembro ng Islamikong Movement Nigeria (IMN), na kilala rin bilang mga Shia, ay pinuna ang pahayag ng Pederal na Pamahalaan sa pagtanggi upang mailabas ang kanilang pinuno, Sheikh Ibrahim El-Zakyzaky, sa pambansang seguridad.

Ang mga kilusan miyembro ng Islamikong Movement Nigeria (IMN), na kilala rin bilang mga Shia, ay pinuna ang pahayag ng Pederal na Pamahalaan sa pagtanggi upang mailabas ang kanilang pinuno, Sheikh Ibrahim El-Zakyzaky, sa pambansang seguridad.

Ayon sa Balitang Ahensiya ng Ahlul-bayt (ABNA24) - Ang Islamikong grupo ay sinumbatan din ang Senyor Kinatawang Espesyal a Pangulong Muhammadu Buhari sa Media at Publisidad, Alhaji Garba Shehu, para sa kanyang mga pahayag sa ngalan ng pagkapangulo na magpawalang-sala ang iligal na detensyon ng Sheikh Ibraheem Elzakzaky at ang kanyang asawa Malama Zeenah Ibraheem.

Tagapagsalita para sa IMN, Mallam Ibrahim Musa, sinabi sa pagkapangulo na 'nababatay ang kanilang pagiging ilegal sa dahilan ng pangamba,' ipinahayg na 'ang kanilang mga takot ay magiging isang pagkasira ng batas at tuntunin kapag si Ginoong Zakzaky ay mapahintulutang umuwi sa kanliang tahanan at ang Pamahalaan ay may responsibilidad upang masiguro ang kanyang kaligtasan.
'
Sinabi ni Musa na ang IMN ay lubusang napahiya at nagulat na ang pagkapangulo ay patuloy ipagtatanggol nito nang ligtas sa parusa laban sa may-bisa at pagkakasunud-sunodna utos ng Mataas na Korte ng Federal na isinagawa noong Disyembre 2, 2016; pag-utos ng mga ito upang palabasin si Sheikh Ibraheem Zakzaky, sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng proteksiyon ng pangangalaga.

'Naniniwala kami na ito lohikong labanan, tulad ito ay isang bulag at walang batayang pagtatanggol ng hindi maipagtatanggol. Bago ang di-makataong pag-atake kay Sheikh Zakzaky at mga IMN sa pamamagitan ng Hukbo ng Nigeria, kami ay naninirahan sa matiwasay na lipunan.
'Ito ay samakatuwid ay mahirap upang ilagay sa harap tulad ng isang walang-saligang mga dahilan ng proteksiyon iingat para sa pag-antala sa kagalang-galang Sheikh. Ang lipunan ba ang umatake at pumatay ng higit sa 1000 mga tagasunod ni Sheikh Zakzaky?

'Sino ang nagbuwag sa Islamikong Sentro ng IMN? Sino ang lumapastangan sa libingan ng IMN? Ang mga karumal-dumal na krimen na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng hukbo ng Nigerian, 'ipinahayag ni Musa.
Ang kilalang klerigo Ayatollah Ibrahim Zakzaky at ang kanyang asawa ay ikinulong noong Disyembre 14, 2115, pagkatapos ng nakamamatay can paglusob sa pagitan ng mga tagasuporta ng kilusang IMN at hukbo ng Nigerian.

Nearly 350 members of the Shia movement were killed in the clashes. The sheikh was brutally injured and his house was reportedly destroyed by the army in the incident Halos 350 mga kasapi ng kilusan Shia ay namatay sa clashes. sheikh ay brutally nasugatan at ang kanyang bahay ay reportedly winasak ng mga hukbo sa insidente..

The judge said he had given 45 days for authorities to provide new accommodation for the Zakzaky family. The accommodation is to be in the town of Zaria, Kaduna state, where the family were detained, or in other parts of the state or alternatively any other part of northern Nigeria. Ang hukom ay sinabi na siya ay ibinigay 45 araw para sa mga awtoridad upang magbigay ng bagong tirahan para sa pamilya Zakzaky.

Tirahan ay upang maging sa bayan ng Zaria, Kaduna estado, kung saan ang mga pamilya ay pinigil, o sa iba pang bahagi ng estado o Bilang kahalili, Anumang iba pang mga bahagi ng hilagang Nigeria

Sinabi ni Kolawole na ang Estado ng Serbisyong Seguridad ay kailangan bayaran sina Sheikh Zakzaky at ang kanyang asawa $ 78,984 para sa kompensasyon para sa paglabag ng kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagsagawa sa labag sa batas na pangangalaga para sa halos isang taon.

Halos 100 IMN tagasuporta ang napatay nang Nigeriang pwersa na pinaulan ng bala at tear gas ang mga nagluluksa sa panahon ng isang mapayapang martsa ng ritwal ng pagluluksa na Arbaeen, na minarkahan ang 40 araw anibersaryo pagkatapos ang kamatayan bilang isang martir ng Imam Hussein (AS), ang ikatlong Shia Imam. Winasak din ng Awtoridad ang ilang bilang mga gusali na kabilang sa IMN.

Ang pamahalaan ng Nigerian ay umurung sa paglusob nito sa IMN mula noong Disyembre 2015 nakamamatay na insidente

Mga miyembro ng Islamikong Kilusan sa Nigeria (IMN) noong Miyerkules, Abril 26, na sinasakop ang mga lansangan ng Abuja, kabisera lungsod ng Nigeria upang markahan ang 500 araw pagkabilanggo ni Sheikh Zakzaky.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo