?>

Mensahe ng Islamikong Lider para sa Norouz 98 sa Iran

Mensahe ng Islamikong Lider para sa Norouz 98 sa Iran

Sa isang telebisyong mensahe na i-broadcast ng live, sa talumpati ng Islamikong Rebolusyonaryong Lider pagpasok ng bagong taong sa loob at labas para sa mga Iranian sa buong mundo, ang Kagalang-galang na si Ayatollah Khamenei, iniharap sa Martes 20 Marso, binabati ang lahat sa okasyon ng Nowrooz (ang tradisyonal na pagdiriwang ng piyesta sa mga Iraniang Bagong Taon sa Persian kalendaryo) sa lahat ng mga Iranian, lalo na ang mga pamilya ng mga martir at mga beterano ng digmaan at ang mga nakababatang henerasyon, na nagdadala ng pag-asa sa loob at labas ng bansa ay kung saan sila ang mga pangunahing pang-agham na kilusan sa bansa.


Sa isang telebisyong mensahe na i-broadcast ng live, sa talumpati ng Islamikong Rebolusyonaryong Lider pagpasok ng bagong taong sa loob at labas para sa mga Iranian sa buong mundo, ang Kagalang-galang na si Ayatollah Khamenei, iniharap sa Martes 20 Marso, binabati ang lahat sa okasyon ng Nowrooz (ang tradisyonal na pagdiriwang ng piyesta sa mga Iraniang Bagong Taon sa Persian kalendaryo) sa lahat ng mga Iranian, lalo na ang mga pamilya ng mga martir at mga beterano ng digmaan at ang mga nakababatang henerasyon, na nagdadala ng pag-asa sa loob at labas ng bansa ay kung saan sila ang mga pangunahing pang-agham na kilusan sa bansa.

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-Bayt (ABNA24) - Ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyong ay nagnanais na maging masaya sa kaarawan ng Nowrooz at isang taon na puno ng mga pagpapala, habang binabantaan ang taon na ito ay "taon ng pag-suporta sa pambansang produksyon".

Si Kagalang-galang na Ayatollah Khamenei ay tinutukoy niya ang mga tagumpay at kabiguan pati na rin kaaya-aya at mapait na mga kaganapan na dinanas ng bansang Iran sa panahon ng taong 1396 (sa Persian taon sa kalendaryo), na nagsasabi na ang taong pagkatapos lamang ng ala-ala sa kadakilaan ng bansa pati na rin ang mga aktibong presensya ng mga Iranian sa bansa.

"Ang pag-simula ng taong 1396 noong nakaraang taon ay minarkahan sa pamamagitan ng pagsali ng higit sa 40 milyong Iranians sa pampanguluhan at munisipal na halalan, yun ay isang pag-papakita ng napakaganda, mahangin, nakapagtataka at mga makabuluhang bagay.

Ang mga napakalaking bilang sa paglahok ng taong-taon paulit-ulit sa Pandaigdigang Kaarawan ng al-Qods, sa ika-9 kaarawan sa buwan ng Dey (Disyembre 30) at sa ika-22 sa buwan ng Bahman (11 Pebrero), "aniya.
Ang Kagalang-galang na Ayatollah Khamenei pagkatapos ay naalaala ang mga plano at pagkabigo na pagtatangka ng mga kaaway na maging sanhi ng problema sa Iran sa mga huling buwan ng nakaraang taon.

"Ang kusang protesta ng mga tao na may pasubali laban sa mga problema i-nilinaw ang pagkakaroon ng isang dakilang bansa, walang pinag-kaiba sa mga taong may malawak na kaisipan, dynamika at handa pumasok sa mundo upang lusobin ang lahat ng mga lugar sa mndo.

Ang Iraniang bansa at sila mismo na kung saan ang mga kaaway nais na magtalaga ng mga karamdaman na handa tumayo at lumaban parang isang lalake sa harap ng mga nanggugulo at ipinakita ang mga kaganapang ito, sa sandaling muli, ang kadakilaan ng Iraniang bansa."

Para sa Dignidad ni Ayatollah Khamenei, "ang isa pang tagumpay ng Islamikong Rebolusyon sa nakalipas na taon ay kung saan ay pag-papakita ng isang pagbabago ng mga panrehiyong pagbabanta sa mga paborableng pagkakataon."

"Ang mga panganib na pagbabanta sa loob at labas ng mga Iraniang rehiyon ay mga pag-babanta upang papanghinain ang bansa, ngunit ang Islamikong Republika ng Iran ay hindi lamang nabibigo sa mga pag-babanta upang makapinsala sa kanyang mga kaaway, kundi siya pa ang transformed sa lahat ng mga pagkakataon."

Inilarawan pa niya bilang "positibo" at "promising" ang mga pagsisikap na isinagawa upang ipatupad ang slogan ng nakaraang taon na "ang ekonomiya ng paglaban sa mga produksyon nito at trabaho".

"Ang mga epektibong hakbang ay kinuha sa pabor ng produksyon at paggawa ng mga ibat-ibang trabaho, at ang slogan ng nakaraang taon ay nagtapos na sa isang bahagi niya. Mayroon pa ring magagawa hanggang sa maisakatuparan ang slogan na ito."

Ang Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ay nagpalabas din ng mapait na mga kaganapan na naganap noong nakaraang taon, tulad ng isang baha, lindol, isang paglubog barko-tangke, isang eroplanong crash at ilan ang mga Iranian ay namatay sa mga kaganapang ito, na nagsasabi na bukod sa mga insidenteng ito, kung saan paulit-ulit na kawalan ng ulan sa ilang bahagi ng bansa at sa mga mahihinang kabuhayan ng ilang mga layer ng mga problema sa resolution ay nangangailangan ng isang pulutong ng mga pagsisikap.

Hinggil sa pananaw ng mga gawain ng mga tao at mga pinuno sa panahon ng darating na taon, muling pinatotohanan ng Lider ng Islamikong Rebolusyon: "Karaniwang tinutugunan pa ng mga lider sa pamamagitan ng pagbibigay ng slogans sa ngayong Bagong Taon, ngunit sa taong ito sia mismo ang tumugon sa lahat ng mga komuidad sa bansa pag-dating sa mga layer, na ang mga napiling pinuno, at ito ay hanggang sa lahat ng tao upang gumana nang husto ang kani-kanilang magandang mapayapang kabuhayan."

Para kay Ayatollah Khamenei, "ang pang-ekonomiya at pangnegosyo ng mga tao sa loob at labas ng bansa, ang pangunahing isyu sa taong ito."
Binibigyang-diin pa niya na ang "pambansang produksyon" ay isang mahalagang prinsipyo sa paglutas ng mga problema pang-ekonomiya.

"Kung ang pambansang produksyon ay sumunod sa pampublikong kalooban, malulutas nito ang maraming mga kabuhayan, trabaho, pamumuhunan at mga problema sa lipunan. Iyan ang dahilan kung bakit nagpasiya akong pangalanan ang taong ito "ang taong pag-suporta para sa domestikong produksyon".

Ang lahat ng layer ng mga Iranian sa loob at labas ng bansa pati na rin ang lahat ng mga pinuno ng bansa ay may malaking papel sa pagsuporta sa taong pambansang produksyon. Ipinaliwanag din niya, sa panahon ng kaniyang pagsasalita sa unang araw ng Bagong Taon sa Iran, ang iba't ibang sukat ng mga panukala na dapat gawin ng mamamayang tao at ng mga lider upang suportahan ang taong produksyon sa Iran, "sabi niya.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*