?>

Minarkahan ng New Zealand ang Ika-2 na Anibersaryo sa Pagsalakay ng Christchurch

Minarkahan ng New Zealand ang Ika-2 na Anibersaryo sa Pagsalakay ng Christchurch

Minarkahan ng New Zealand ang pangalawang anibersaryo ng pamamaslang na maraming namatay na kung saan 51 na mga sumasamba ang pinatay sa dalawang moske ng Christchurch sa pamamagitan ng isang puting pangingibabaw.

Ayon sa ABNA News Agency, Ilang daang mga tao ang nagtipon sa Arena ng Christchurch upang sa paglingkod ng pag-aalala, na kung saan na-live stream din.

Ang katulad na paglilingkod na pinaplano para sa nakaraang taon ay nakansela dahil sa biglang pagkalat ng mikrobyong korona.

Ang alkalde ng Christchurch na si Lianne Dalziel ay tinanggap ang mga dumalo, kinikilala ang mga pamilya at mga kaibigan ng 51 na katao na pinatay bilang resulta ng pag-atake ng malaking takot. "Ikaw at sila ay nasa aming puso magpakailanman," sinabi niya.

Kinilala rin niya ang mga nasugatan sa araw na iyon at "lahat sino na-trauma sa nakita at naranasan nila".

"Nagpapasalamat ako sa nagbahagi ng kanilang mga kuwento. Alam ko kung gaano ito kasakit. Gayunpaman, isang binhi ng pag-unawa ang itinanim sa tuwing ibabahagi ang ganoong kuwento. At sa pag-unawa na nakikita natin na ang mga pagkakaiba minsan ay tinatakpan lahat ng mayroon tayo na magkakapareho.

"At iyon ay lahat tayo na magkakapareho - ang ating pinagbahaging sangkatauhan - na pinagsasama-sama tayo sa mga panahon ng pangangailangan at muli ngayon."

Ang paglilingkod sa pag-alaala ay isang pagkakataon din upang pasalamatan ang unang mga tumugon, mga koponan ng pagtugon sa emerhensya, mga paramediko at mga koponan sa ospital, kasama ang mga nanatili, mga dumadaan at mga kapitbahay sino humakbang upang makatulong na mailigtas ang mga buhay.

"Nakakapainit ng puso iyon ng marinig ang mga kuwento ng pangmatagalang pagkakaibigan na nangyari sa mga oras at mga araw pagkatapos ng pag-atake. Hindi na mga estranghero, kami ay mga kapitbahay sa totoong kahulugan ng salita," sabi niya, ayon sa stuff.co.nz.

"Maipagmamalaki nating lahat kung paano tayo tumugon at kung paano natin sinuportahan ang bawat isa nang may kabaitan at kahabagan. At kahit na Marso 15, 2019 ay palaging araw na kung kailan maaari nating agad na maalala kung saan tayo at kung ano ang ginagawa natin noong una nating narinig ang balita ng pag-atake, ito ay para sa pagbuhos ng suporta na ang ating lungsod ay matatandaan magpakailanman."

Ang bumaril na taong Australiano na si Brenton Tarrant ay noong nakaraang taon ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad na palayain pa.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*