?>

"Motional Graphics / Dua'a Faraj (Panalangin) "Ila'hi Azum Al-Bala'" kasama sa magandang kanta at tinig ni "Ali Fani"

Ayon sa Balitang Ahensya ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA -: Ang pagdarasal dito sa Dua'a Faraj, ay isang eksklusibong panalangin na nagsisimula sa pariralang sa na "Ang Diyos na MAhabagin at Makapangyarihan sa lahat ay Kaisa-isa Nyang Kataas-taasan". Ang panalangin na ito ay binanggit sa kauna-unahang pagkakataon sa aklat ni Sheikh Tabarsi na ipinangalanang Kanuz al-Najah at ito ay isinaysay niya sa pamamagitan ng mga gawaing katulad ng Wasa'il al-Shi'ah (ni Sheikh Hurr Ameli) at si Jamal al-Asbu, ni '(Sayyid ibn Tawus). Isinalaysay din niya na ang dalangin nito, kagaya ng Dua'a Faraj ay itinuro ni Imam al-Zaman (as) kay Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Leeth, ay kung saan nagtago sa Syudad ng Ka'zemayn dahil sa takot na papatayin siya saa panahong yun. Siya ay nailigtas mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbanggit niya sa panalangin na ito (sa awa ng Panginoong Diyos). Mula noon,ang pagdarasal at pagbasa ng Dua'a Faraj ay ipinahayag niya bilang isa sa mga hangarin ng pagdarasal ni Hadrath Sa'hibal Asri waz Zaman,Imam Mohammad Ibn Hassan Ibn Ali al-Mahdi (as) at bilang isa sa mga pagkilos ng kromo ng kaniyang okultasyon. Ang panalangin na ito ay binanggit din sa aklat ng Mafa'tih al-Jannan, sa seksyon ng panalangin (DUA). Makinig lamang po sa dasal/Dua'a na ito, gamit ang awiting-tinig ni "Ali Fani".
----------
328Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*