?>

Kakatayin, sinabi ng Diyablo,kamangmangan, sa pnahon ng pgsakripisyo.

Kakatayin, sinabi ng Diyablo,kamangmangan, sa pnahon ng pgsakripisyo.


Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) - ABNA, Balitang Ahensya: Si Propeta Ibrahim (AS) ay inatasan ng Panginoong Diyos na isakripisyo ang kanyang mahal na anak na si Ismael (AS). Nang iparating ni Ibrahim (AS) ang banal na utos sa kanyang anak na si Ismael (AS) ay nagsabi siya: O' aking Ama! Sundin mo ang utos ng Mahabaging Diyos na mahahanap at matatagpuan mo akong mapagpasensya. Natutuwa siya na pinili siya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Ang pagsasakripisyo sa sarili ng isang ama na nagngangalang Ibrahim (AS) at isang anak na nagngangalang Ismael (AS) ay nagpakita na ang nagtaas ng kalidad ng kakanyahan ng sangkatauhan at ginagawang isang marangal na pagkatao ay ang pagsusumite at pagsusuko sa Kaisa-isang Makapangyarihag Allah.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*