?>

Nag-aalok ng pakikiramay si Ayatollah Ramazani sa pagkamatay ng masipag na Shia preacher na mula sa Myanmar

Nag-aalok ng pakikiramay si Ayatollah Ramazani sa pagkamatay ng masipag na Shia preacher na mula sa MyanmarSi Ayatollah Redha Ramdani sa isang pahayag ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pagkamatay ni Hojat al-Islam at mga Muslim, si Sheikh Muhammad Baqir Mahmoudi al-Esfahani.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Sa isang mensahe, si Ayatollah Reza Ramazani, kalihim heneral ng AhlulBayt (as) World Assembly, ay nagpahayag ng pakikiramay sa pagkamatay ni Sheikh Hojat al- Islam Mohammad Baqer Mahmoudi Esfahani, ang imam ng pagdarasal noong Biyernes ng Great Shiite Mughal Mosque sa lungsod ng Yangon, miyembro ng Myanmar ng General Assembly ng World Assembly ng AhlulBayt (as) na nagtatag ng paaralan na Hojjatieh sa bayan ng Prom.

Sa kanyang mensahe, tinukoy ng Kalihim Heneral ng World Assembly ng AhlulBayt (as) ang mga pagsisikap ni Hojat al-Islam na si Sheikh Mohammad Baqer Mahmoudi Esfahani upang itaguyod ang paaralan ng AhlulBayt (bilang) sa Myanmar.

Ang teksto ng pahayag na ito ay binabasa tulad ng sumusunod:

Sa Pangalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain

"Sa katunayan, tayo ay kay Allah at sa Kanya tayo tunay na babalik" (Holy Quran 2: 156)

Ang balita tungkol sa pagkawala ng mabubuting pari at masigasig na mangangaral na si Hojat al -Islam Sheikh Mohammad Baqer Mahmoudi Esfahani, ang imam ng pagdarasal ng Biyernes ng Shiite Mughal mosque sa Yangon, ang nagtatag ng paaralan ng Hojjatieh sa Prum at ang huli na miyembro ng AhlulBayt (as) Ang World Assembly ay nagdulot ng kalungkutan at panghihinayang.

Sa panahon ng kanyang pinagpalang buhay, ang dedikado at masipag na kleriko ay walang pinagsisikapang itaguyod ang paaralang AhlulBayt (as) sa Myanmar at nagsikap din siya upang maipalaganap ang relihiyon ng Islam, pati na rin ang alagaan ang mga mahirap na pamilya. ,

Nag-alala ako ng aking pakikiramay sa lahat ng mga Muslim at tagasunod ng AhlulBayt sa bansang ito, lalo na ang kanyang kagalang-galang na asawa, mga anak, estudyante at lahat ng mga taong interesado sa kanya, at dinadasal ko din sa Makapangyarihang Diyos na bigyan ang namatay na kadakilaan at makasama ang kanyang mga santo, upang bigyan ang pasensya at gantimpala sa kanyang pamilya.

Reza Ramazani

.....................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*