?>

Nagparehistro ang mga Algeriano na mga Kabataan para sa Qur’anikong mga Kurso sa Maraming Bilang

Nagparehistro ang mga Algeriano na mga Kabataan para sa Qur’anikong mga Kurso sa Maraming Bilang

Ang mga kurso sa Qur’an na isinasagawa sa mga moske at sentrong Qur’aniko sa Constantine na lalawigan ng Algeria ay tinanggap ng mainam ng mga bata at mga dalagita o binatilyo.

(ABNA24.com) Ang mga kurso sa Qur’an na isinasagawa sa mga moske at sentrong Qur’aniko sa Constantine na lalawigan ng Algeria ay tinanggap ng mainam ng mga bata at mga dalagita o binatilyo.

Ayon sa website ng el-massa, malaking bilang ng mga bata ang nakarehistro upang kumuha ng mga kursong Qur’aniko ng tag-init.

Naniniwala ang mga pamilya na ang kanilang mga anak ay may kaunting oras upang kumuha ng ganoong mga kurso sa taon ng pag-aaral at dapat, samakatuwid, gumawa ng pagkakataon sa tag-init na mga araw na walang-pasok (sa paaralan) upang makapag-aral ng Qur’an at sasaulohin ang mga taludtod nito.

Si Abdul Rahman Wasim, 14, ay kumuha ng kurso upang maisaulo ang Surah al-Baqara. Sinabi niya na hindi siya maaaring magrehistro sa mga paaralan ng Quran sa panahon ng taon ng pag-aaral at ngayon ay sinasamantala ang mga araw na walang-pasok upang matuto sa Qura’n.

Ang mga kurso ay pangunahing nagtatampok ng mga aralin sa tumpak na pagbabasa ng Qur’an at pagsasaulo sa mga talata ng Qur’an. Kasama rin nila ang Nabawi na mga Hadīth at Islamikong mga panalangin.

Ang Algeria ay isang bansang Arabo sa Hilagang Aprika. Ang mga Muslim ay bumubuo ng halos siyamnapu't siyam na porsyento ng mamamayan ng bansa./129


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*