?>

Nakikiramay ang Pinuno sa Pagkamatay ni Sheikh Al-Zein

Nakikiramay ang Pinuno sa Pagkamatay ni Sheikh Al-Zein

Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko nagpahayag ng pakikiramay sa pagkamatay ng Huwes ng Lebanon na si Sheikh Ahmed al-Zein.

Ayon sa ABNA News Agency, Ang Pinuno noong Miyerkules ay nagpadala ng isang mensahe ng pakikiramay sa Kalihim ng Pangkalahatan ng Hizbollah si Sayyed Hassan Nasrallah sa pagkamatay ng Huwes na si Sheikh Ahmed al-Zein, Pinuno ng Samahan ng Muslim na mga Iskolar sa Lebanon.

Ang mensahe ay ang mga sumusunod, ayon sa Khamenei.ir.

Sa Ngalan ng Panginoon, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

Hujjat al-Islam Hajj Sayyed Hassan Nasrallah (nawa’y magpatuloy ang kanyang mga pagpapala),

Nakatanggap ako ng balita tungkol sa pagkamatay ng masigasig na iskolar, si Huwes Sheikh Ahmed al-Zein - Pinuno ng Samahan ng Muslim na mga Iskolar ng Lebanon. Itinuring kong responsibilidad na ipahayag ang aking pakikiramay sa kagalang-galang na iskolar at sa kanyang pamilya, mga tagahanga, mga mag-aaral sa Lebanon at iba pang mga bansa at lalong-lalo na sa iyo.

Ang kanyang masigasig, pang-iskolar na pagtanggol sa kilusan ni Imam Khomeini at ng Paglaban laban sa Harapan ng Mayabang at Zionismo kasama ang kanyang patuloy na pakipagtulungan sa mga gawain ng panrehiyong mga bansa laban sa Harapan ng Mayabang sa buong mga taong na ito ay hindi kailanman mabubura mula sa talaan ng kasaysayan ng Paglaban.

Sa sandaling muli, nais kong magbigay ng aking pakikiramay sa mga tao ng Lebanon at lalong lalo na sa kanyang mga kasamahan at mga kasama sa Samahan ng Muslim na mga Iskolar sa Lebanon. Humihiling ako sa Diyos, ang Kataasan, na ipagkaloob ang Kanyang awa at kapatawaran sa kanya.

Sayyid Ali Khamenei

Rajab 19, 1442 (Marso 3, 2021)

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*