?>

Arbaeen ni Imam Hussein (as)

Arbaeen ni Imam Hussein (as)

Ang Arbaeen ay kasabay sa buwan ng Safar sa Hijrang kalendaryo. Ito ay ika-apat naput araw pagkatapos ng trahedya ng Karbala kung saan namatay si Imam al-Hussein (as) at ilang ang kanyang mga kasama bilang mga martir sa araw ng Ashura noong taong 61 AH, sa Karbala, Iraq.

Ang Arbaeen ay kasabay sa buwan ng Safar sa Hijrang kalendaryo. Ito ay ika-apat naput araw pagkatapos ng trahedya ng Karbala kung saan namatay si Imam al-Hussein (as) at ilang ang kanyang mga kasama bilang mga martir sa araw ng Ashura noong taong 61 AH, sa Karbala, Iraq.

Nabanggit nga dito sa kasaysayan ng Islam, nang bumalik sila mula sa Syria patungong Medina bilang bihag matapos ang trahedya, ang mga bihag ng Karbala ay dumating doon sa ika-20 ng safar (sa buwan ng Arab) sa taong 61 ng Lunar Hijra at pinuntahan nila ang libingan ni Imam al-Husssein (as) sa Karbala. Itong araw nang si Jabir bin 'Abd Allâh Ansâri ay dumating sa Karbala upang bisitahin ang libingan ni Imam al-Hussein (as). Sa Shiah tradisyon sa araw na ito ay itinuturing na napakahalaga at isa sa partikular at lubos na inirekomenda ang mga gawain sa pagdalaw sa araw na ito bilang Ziyara ng Arbaeen. Ang pagsasanay na ito ay isinasaalang-alang, ayon sa isang tradisyon na nauugnay kay Imam Hasan al-Askari (as) ay isa sa mga palatandaan ng isang Muslim Mu'meen.

Ayon sa hadith na iniuugnay kay Imam al-Askari (as), ang pagbisita sa libingan ni Imam al-Hussein (as) sa panahon ng Arbaeen ay itinuturing na patunay ng katapatan. Ang mahusay na martsa / prosesyon ng mga ibat-ibang Muslim at di’-Muslim sa mundo ay sumali at sumama dito sa tahimik at mahusay na martsa, Shiah, Sunni, Kristyano, Orthodox bishops at iba pang mga ibat-ibang relihiyong sekta dito nagsisikap upang ipakita ang kanilang simpatya dito sa Arbaeen sa Karbala ay isa sa mga pinakamahalagang seremonya ng pagluluksa na kinasasangkutan ng mga Shiah mula sa buong mundo. Ang martsa / prusisyon na ito ay isang paraan pagsasagawa ng hadith na binanggit sa itaas.

Ang araw na ito ay isa sa mga bakasyon sa Iran. Ipagdiwang ng mga Shiah ang araw ng Arbaeen at magsagawa ng mga seremonya ng pagluluksa at mga prosesyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga ritmikong paggalaw bilang isang tanda ng pagdadalamhati sa pampublikong espasyo.
Ang makasaysayang ugat
Ang ibig sabihin ng Arbaeen sa Arabic ay: ika-40. Ang bilang na apatnapu ay bahagi ng mga numero na may isang pribadong kahulugan sa Shiismo. Ang ika-40 araw ng pagkamatay ni Imam Hussein (as) at ang kanyang mga kasamahan sa Karbala, na kasabay dito sa ika-20 sa buwan ng Safar, ay itinuturing na napakahalaga. Ang araw na ito ay tinatawag ding Arbaeenin Husseini. Ang kahalagahan ng araw na ito ay nakaugnay din sa katotohanang hanggang sa araw na ito na gaya ni Jabir bin. 'Abd Allah Ansari, na kilala bilang unang manlalakbay nagpunta sa libingan ni Imam Hussein (as) at mga martir ng Karbala, nagpunta para sa kanilang mga libingan bilang ziyara.

Ayon sa mga mapagkukunan, bilang karagdagan kay Jabir, ang mga nakaligtas sa trahedya ng Karbala ay bumisita din sa Karbala ngayon at binisita ang mga libingan ng mga martir. [2]

Pagbisita ziyarah ni Jabir
Isa pang kasamahan ng (mga) Propeta, Jâbir b. 'Abd Allah Ansari ay itinuturing bilang unang manlalakbay sa libingan ni Imam al-Hussein (as). Sa ikaapat napung araw (ang unang Arbaeen) ng pagkamatay ni Imam al-Husein (as) sa taong 61 AH (al-hijra) ay dumating siya sa 'Atiyya' Awfî sa Karbala at binisita ang libingan ng Imam al-Hussein (as). [3]

Pagbalik ng mga bihag sa trahedya ng Karbala
May mga pagkakaibang taga-salaysay tungkol sa pagbabalik ng mga bihag ng Karbala (ang mga miyembro ng Banal na Pamilya ng Propeta, Ahl al-Bayt) sa halip na ang drama (Karbala) sa kanilang paglakad mula sa Madina:

May ilang mga tulad ng muhaddith Noori, may-akda ng Lu'lu 'wa Marjan [4] at ang kanyang mga alagad gaya ni Sheikh Abbas Qummi sa kanyang aklat, Muntaha Al-Amal [5] isaalang-alang na hindi lamang pagbalik ay hindi magdadala sa lugar na ito sa taong iyon, ngunit ito ay naging ganap na imposible. Nagbibigay ng habang-landas, ang caravan ng anak ng nangabihag sa Karbala ay hindi maaaring makakuha mula sa Kufa hanggang sa Syria at pagkatapos ay bumalik sa Karbala sa espasyo lamang ng 40 araw matapos ang trahedya. Sinabi muhaddith Noori na si Ibn Tawoos kung saan nagbanggit siya sa kanyang aklat na 'Iqbal A'maal' ', ay isang malaking katanongan ng ideya tulad ng pagmalik sa mga lugar na iyon. [6]

Bukod pa sa malaking heograpikal distansya, maraming mga taga-saysayang tradisyonalista ay hindi sumasang-ayon sa ideyang ito, bagkus inlagay pa sa harap ng iba pang mga argumento kabilang na ang kakulangan ng maaasahang papel sa paksang ito sa sinaunang mga pinagkukunan ng kasaysayan ng Islam. [7]

Ang ilang mga may-akda na tumanggap ng mga ideya ng pagbabalik ng mga bihag ng Karbala (sa mga pamilya ng Imam al-Husayn (a)) sa mga lugar sa ang paraan sa Syria upang Medina, naniniwala na ito bumalik naganap na dulo ng buwan ng safar o sa simula ng Rabi'al-awwal, o kahit na mamaya, at hindi makalipas ang apatnapung araw.

Ang iba pa ay itinuturing ang pagdalaw ng libingan ni Imam al-Hussein (as) ng kanyang pamilya ay magaganap sa anibersaryo ng Arbaeen sa mga sumusunod na taon.

Kabaligtaran dito sa mga ideyang ito, naniniwala ang ilang mga may-akda na ang caravan ng mga bihag na nagbalik naglakbay sa Karbala sa ibang direksyon. Iyon ay upang sabihin na sila ay umalis mula Syria para pumunta sa Iraq, at dumating sa Karbala sa araw mismo ng Arbaeen (40 araw matapos ang trahedya ng Ashura) at pagkatapos ng pagbisita sa libingan ni Imam. al-Hussein (as), ipagpatuloy niya ang kanyang paraan patungo sa Medina. Ito ang ideya na ipinahayag sa '' Luhûf '' ni Ibn Tâwoos, na nagpapahiwatig na ang mga miyembro ng Ahl-al Bayt (A) ay magkakilala, sa panahon ng pagdalaw na ito, si Jâbir b. 'Abd Allâh Ansârî at ilan pang mga miyembro ng Banû Hashim mula sa ninuno ng Banal na Propeta (S). [8]

Proponenteng ideya na ito ay sinusuri sa pangkalahatan, una, ang mga daanan sa pagitan ng Iraq at Syria, at transportasyon kondisyon sa panahon na yun, at iba pang mga makasaysayang mga bilang ng panahon kapag ang caravan ay nagkaroon ng ang kaliskis sa Kufa at sa Syria, itinatangap ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa Karbala sa panahon Arbaeen. Ganito nila pinapagbago mag-advance ng argumento upang patunayan ang mga kuwento na ito ay ayon sa kung saan ang mga pamilya ni Imam Hussein (as) nagpunta sa Karbala sa araw Arbaeen noog taong 61 Hijra. [9] Kabilang na rin dito sa mga mahalagang mga aklat na isinulat at ikinukumpirma ng ideyang ito bilang tugon sa mga kalaban na kinabibilangan sa pananaliksik sa mga unang Pinuno ng Martir sa Arbaeen nakasulat sa pamamagitan ni Sayyid Muhammad Ali Qadi Tabataba'i.

Paglalakbay ng Arbaeen

Prosesyon ng Arbaeen ni Imam al-Hasan al-'Askari (as) pagbanggit sa isang hadith limang katangian para sa tapat na mga (Mu'min). Ang pagdiriwang ni Imam al-Hussein (as) sa panahon ng Arbaeen ay isa sa mga katangiang ito. [10]

Katulad nito, may teksto ang banal na pagdalaw para sa araw ng Arbaeen, na isinaling si Imam as-Sadiq (as). [11] si Sheikh Abbas al-Qumi inilagay sa mga taong maka-diyos ang pagbisita sa kanyang isinulat sa Mafatih al-Jinan, sa ikatlong kabanata, pagkatapos ng ikalawang pagbisita ng maka-diyos na teksto sa Ashura, sa ilalim ng pamagat ng ziyara Arbaeen.

Ayon kay Qadi Tabatabai, ang banal na ziyarah (pious visitation) ng araw ng Arbaeen ay tinatawag ding kabilang sa mga Shiah, ang ziyarâ ng Maradd ar-Ra. [12] Maradd ar-Ra ay nangangahulugan ng pagpapatalas pagbabalik ng ulo, at nangangahulugan ang sa loob nito ay ilang bihag ng Karbala (mga kasapi ng Ahl al-Bayt as) ay ibabalik sa Karbala at dinala ang ulo ni Imam Hussein (as) upang ilibing dito sa Karbala.

Marso sa Arbaeen
Ang rekomendasyon ng pagdalaw ng libingan ni Imam al-Hussein (as) sa panahon ng araw ng Arbaeen ay nagdulot ng mga Shiah at hindi Shiah patungo sa Karbalsa, lalo na sa mga nasa Iraq, Irn, Labanon, Bahrain, Syria, Pakistan, India at Afghanistan upang maglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng Iraq sa Karbala sa bawat taon. . Ang paglalakad na ito, kadalasang ginagawa sa paglalakad, ay isa sa pinakamalaking kaganapan at prosesong pangrelihiyon ng mga Muslim sa buong mundo.

Noong 1392 ng solar hijra (2013 gregorian at 1435 AH), iminungkahi ang pagsali sa makasaysayang pagluksa ay umaabot sa 20 milyong mga pilgrim sa prosesyon na ito. [13] Ang ilang mga ulat ay nagbanggit ng pagkakaroon ng mga 15 milyong Shiah sa Karbala sa panahon ng Arbaeen nang taóng iyon. [14]

Sinulat ni Qadi Tabatabai, ang pagmartsa patungo sa Karbala sa panahon ng Arbaeen ay isinagawa ng mga Shiah mula sa ibat-ibang sulok ng mundo upang mapanatiling buhay ang banal na sakripisyong relihiyon ng Islam ipinag-laban ni Imam Al-Hussein (as) at ilan ang kanyang mga kasamahan dito sa ala-alang trahedya sa kasaysayan ng Islam, ika-10 buwan ng Muharram (ashura) na nangyari sa taong 61 AH sa Karbala, Iraq. . [15]

sanggunian:

1. Qummi, Safina-t-al-Bihar, 1414 hl, vol. 8, p. 383
2. Ibn Tâwoos, Luhûf, 1414 hl, p. 225
3. Qumi, vol. 8, p. 383
4. Noori, pp. 208-209

.............................

/328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*