?>

Onlayn na Kursong Qur’aniko ng Tag-init Binabalak sa Jordan

Onlayn na Kursong Qur’aniko ng Tag-init Binabalak sa Jordan

Nagsimula ang pagrehistro para sa onlayn na mga kursong Qur’aniko na gaganapin sa mga bakasyon sa tag-init sa Jordan.

Ayon sa ABNA News Agency, Alinsunod sa ahdath24.com, si Mohammad Al-Khalayleh, Ministro ng Awqaf at Islamikong mga Kapakanan ng Jordan nagsabi doon sa pakikipagpanayam ng peryodista noong Hunyo 27 na ang programa ng edukasyon ay gaganapin sa onlayn upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyong korona.

Ito ay hiwalay na gaganapin para sa mga batang babae at mga batang lalaki na may edad na 6 hanggang 18 upang matulungan sila na magamit ang kanilang mga araw na walang pasok.

Ang buwang haba na kurso ay isinaayos mula Hulyo 6 hanggang Agosto 6. Ang pagbigkas, pagsasaulo ng Qur’an, Nabawi na mga Hadith, Islamikong hurisprudensiya, Sīrah ng Banal na Propeta (S.K.N.K.) at pambansang kultura ay mga tema ng kurso.

Ang mga kalahok sa kursong Qur’aniko ay makatanggap ng isang sertipiko ng pagsali mula sa Kagawaran ng Awqaf at Islamikong mga Kapakanan ng Jordan.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*