?>

Paano ang mga Pilipinong mga Muslim mag-break sa kanilang pag-aayuno

Paano ang mga Pilipinong mga Muslim mag-break sa kanilang pag-aayuno

Ang Iftar (fast breaking meal) ay ang pagkain sa gabi kung saan ang mga Muslim ay nagtatapos sa kanilang pang-araw-araw na Ramadan na pag-aayuno sa paglubog ng araw.

(ABNA24.com) Ang Iftar (fast breaking meal) ay ang pagkain sa gabi kung saan ang mga Muslim ay nagtatapos sa kanilang pang-araw-araw na Ramadan na pag-aayuno sa paglubog ng araw.

Binabali nila ang kanilang pag-aayuno sa oras ng panawagan sa panalangin para sa panalangin ng gabi.

Ang mga Muslim sa iba't ibang bansa ay may iba't ibang mga tradisyon ng Iftar at naghahanda ng iba't ibang mga pagkain para sa kanilang pag-aayuno.

Ang sumusunod na video ay nagsaliksik ng mga tradisyon at pagkain ng Ramadan na inihanda para sa Iftar ng mga Filipinong mga Muslim naninirahan sa United Arab Emirates.





/129


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*