?>

Pagbati ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly sa paglaya ni Sheikh Zakzaky

Pagbati ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly sa paglaya ni Sheikh Zakzaky


Pagbati ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly sa paglaya ni Sheikh Zakzaky. Sa isang mensahe, binati ni Ayatollah Reza Ramazani, ang Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly, ang pagpapakawala kay Sheikh Ibrahim Zakzaky, ang nagtatag ng Kilusang Islamika ng Nigeria.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Sa isang mensahe, binati ni Ayatollah Reza Ramazani, ang Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly, ang pagpapakawala kay Sheikh Ibrahim Zakzaky, ang nagtatag ng Kilusang Islamikang ng Nigeria.

Sa kanyang mensahe na hinarap si Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Sheikh Ibrahim Zakzaky, ang nagtatag ng Kilusang Islam ng Nigeria, si Ayatollah Reza Ramazani, Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly, ay binati siya sa kanyang paglaya.

Ang mensahe na tumutukoy sa mga pagtatangka ni Sheikh Zakzaky at ang mga api ng Shiah ng Nigeria, pinahahalagahan ng Kalihim-Heneral ng Assembly ang lahat ng mga aktibista, ligal na samahan at ang pangkat ng mga abugado na nagtatrabaho para sa pagpapalaya ng nagtatag ng Kilusang Islam ng Nigeria, na magkasama kasama ang matapat na mga taong Nigeria.

Ang isa pang bahagi ng mensaheng ito ay tumuturo sa suporta ng mga kleriko at tagasunod ng iba't ibang mga denominasyon at relihiyon para kay Sheikh Zakzaky bilang isang mahusay na halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga relihiyon, at kalapitan sa pagitan ng mga denominasyon para sa kalayaan, hustisya at kabanalan.

Ang mensahe ng Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly kay Sheikh Zakzaky ay mababasa sa mga sumusunod:

Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin at ang Maawain

Ang iyong kamahalan, Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Haj Sheikh Ibrahim Zakzaky

Assalamu Alaykum

Ang balita sa pagpapalaya sa iyo at ng iyong kagalang-galang na asawa ay nakadagdag sa aming kagalakan sa Eid-e Ghadir.

Labag sa batas kang nakakulong sa mga araw ng kalungkutan at kalungkutan ng Ahlul-Bayt (as) [ang buwan ng Safar], at ngayon ikaw ay muling nai-recharge sa mga araw ng kagalakan ng pamilya ni Propeta (saww), at ito ay isang masayang pagsabay sa amin.

Tulad ng naging "simbolo ng kapayapaan, pagsunod sa batas, at ng batas mismo", ang "mensahero ng mapayapang pamumuhay ng mga tagasunod ng mga relihiyon" at ang "tagapagtanggol ng mga karapatang pantao at kalayaan", sa loob ng anim na taon ng ang iyong pagpigil, ang Ahlul-Bayt (as) ng World Assembly ay gumawa ng mga pagsusumikap sa ligal, pampulitika, pagpapalaganap, media at mga karapatang pantao upang maipagtanggol ka at ang mga api na Shiah ng Nigeria.

Ngayon, sa ngalan ng mga miyembro ng Assembly sa buong mundo, sa tingin ko kinakailangan na ipahayag ang aking pasasalamat sa mga aktibista ng karapatang pantao at mga samahan na ipinagtanggol sa iyo, ang pangkat ng mga abugado, ang mga hukom na bumoto para sa iyong pagiging inosente sa parehong korte, at higit sa lahat, ang mga matapat na tao na nanganganib ang kanilang buhay at seguridad sa mga taong ito at nanawagan para sa iyong paglaya na regular na dumalo sa mga mapayapang rally.

Kailangan ko ring pahalagahan ang mga kleriko at tagasunod ng ibang mga relihiyon na nagtaguyod sa iyo kasama ang mga Shiah sa buong mundo. Ang karanasan na ito ay isang magandang halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga relihiyon at kalapitan sa pagitan ng mga denominasyon para sa kalayaan, hustisya at kabanalan.

Nagpapasalamat din ako sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at binabati ko ang masayang kaganapan na ito, nananalangin ako sa Diyos para sa kalusugan mo at ng iyong asawa- ang ina ng anim na martir, at hinihiling ko rin sa Langit na bigyan ka ng mas maraming mga nagawa.

"Kung ano ang mayroon sa iyo ay dapat mawala: kung ano ang mayroon sa Allah ay magtitiis. At tiyak na Kami ay magbibigay, sa mga taong matiyagang nagtitiyaga, ang kanilang gantimpala alinsunod sa pinakahusay ng kanilang mga kilos." (Quran al-Karim, Surah al An-Nahl, Bersikulo: 96)


Reza Ramazani

Ang Kalihim-Heneral ng Ahlul-Bayt (as) World Assembly

Zul-Hijjah 18, 1442

Hulyo 29, 2021

........................................................


Dapat pansinin na ang hatol sa pagpapalaya kay Sheikh Si Zakzaky at ang kanyang asawa ay inisyu na ng isang korte, ngunit tumanggi ang gobyerno ng Nigeria at militar na sumunod dito.

Bagaman siya ay inanunsyo na hindi nagkasala at dapat sana ay pinakawalan nang mas maaga, hindi gampanan ng gobyerno ng Nigeria ang nasabing hatol sa ilalim ng iba`t ibang mga dahilan at hindi man pinayagan ang kanyang pag-access sa pangangalagang medikal.

..........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*