?>

Pahayag ng Supreme Authority of the World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) pagkatapos ng pagtatapos ng pinalawak na kumperensya

Pahayag ng Supreme Authority of the World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) pagkatapos ng pagtatapos ng pinalawak na kumperensyaPahayag ng Supreme Authority of the World Assembly of Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) pagkatapos ng pagtatapos ng pinalawak na kumperensya.


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: - Ang ika-109 na pinalawak na kumperensya ng Supreme Authority of the World Assembly of Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay ginanap noong Biyernes, Marso 11, 2022 AD, sa tatlong beses, umaga, hapon at gabi, kasama na ang mga partisipasyon ng karamihan ng mga miyembro nito sa banal na lungsod ng Mashhad, ang espirituwal na kabisera ng Islamikang Republika ng Iran.Sa pagtatapos ng kumperensyang ito, ang mga miyembro ng kataas-taasang katawan ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay naglabas ng isang pahayag sa pinakabagong mga pag-unlad sa mundo ng Shiism.

Ang buong teksto ng pahayag ay mababasa sa mga sumusunod:


Sa ngalan ni Allah ang Mahabagin

Sa biyaya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang ika-109 na pinalawak na kumperensya ng kataas-taasang katawan ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay ginanap sa loob ng isang araw at sa ilalim ng pamumuno ni Imam Ali bin Musa al-Ridha (sumakanya nawa ang kapayapaan). Sa partisipasyon ng karamihan ng mga miyembro.

Sa kumperensyang ito, na ginanap sa loob ng isang araw at tatlong beses, ang kagalang-galang na Kalihim-Heneral ay nagpakita ng isang ulat tungkol sa pagbabagong-anyo ng Asembleya. Ang mga miyembro ng Komisyon ay nagpasalamat sa pagsisikap ng Kalihim-Heneral at naglahad ng kanilang mga mungkahi. Iba't ibang isyu na may kaugnayan sa mundo ng Islam at mga Shiite sa buong mundo at ang kanilang mga hamon ay tinalakay din sa kumperensyang ito.

Sa pagtatapos ng kumperensyang ito, ang mga miyembro ng Supreme Committee ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay iginuhit ang atensyon ng lahat sa mga sumusunod na punto:

1. Sa nakalipas na mga taon, ang Shi'ite dialogue na nakasentro sa paaralan ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay itinuturing sa internasyunal na arena bilang isang dialogue na nagliligtas sa sangkatauhan, at naging pokus ng pandaigdigang opinyon ng publiko, at na "tao dignidad,” “sustainable justice,” at “payapang buhay sa mga tagasunod ng mga relihiyon.” Ang mga doktrina,” “moralism,” “rationality,” at “resistance” ay kabilang sa mga pinakakilalang punto ng diyalogo ng Shi’ism.

2. Napakalinaw at malinaw, na ang "katotohanan ng Mahdism" ay isa sa mga haligi ng diyalogong ito, at ang karilagan ng paghihintay sa tagapagligtas sa kultura ng Ahl al-Bayt (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ganap na kabaligtaran sa ang pananaw ng modernidad na walang katapusan sa kasaysayan ng tao, na hindi angkop sa liberal na sistema, na naglalarawan dito ang wakas ay trahedya at nakakatakot! ngunit ang kinabukasan ng kasaysayan, mula sa punto ng pananaw ng Shiism at ang naghihintay na paaralan, ay pawang liwanag at pag-asa at nakakatugon sa lahat ng likas na pangangailangan at hangarin ng tao.

Alinsunod dito, kapag tayo ay nasa threshold ng kalagitnaan ng Sha'ban, ang anibersaryo ng kapanganakan ni Mahdi Al Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), dapat nating dalisayin ang ating sarili at baguhin ang lipunan upang makapaghanda para sa paglitaw ng Tagapagligtas; Dahil ang katwiran, banal na moralidad, katarungan, seguridad at kaligtasan, sibilisasyon, at kaunlaran ay hindi ganap na naisasakatuparan maliban sa panahong iyon.

3. Batay sa nailigtas na diyalogong ito, ang mga tagasunod ni Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa iba't ibang bansa sa mundo ay inaasahang magbibigay ng seryosong atensyon sa mga isyung pangkultura - lalo na ang mga may kinalaman sa isyu ng kababaihan, kabataan, at kabataan - at gumawa ng naaangkop na mga desisyon sa bagay na ito. Ang kultura ay itinuturing na isang mata kung saan ang iba't ibang larangan ng lipunan ng tao, tulad ng politika, ekonomiya, agham at teknolohiya, ay puspos, at kung ang paningin na ito ay matuyo, ang lahat ng mga arena at larangan ay nalantad sa mga malalaking problema.

4. Tungkol sa pinakamahalagang isyu sa rehiyon, ang pinakamataas na katawan ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagpahayag ng mga posisyon nito tulad ng sumusunod:

Ang isyu ng Yemen ay naging isa sa pinakamahalagang dilemma sa mundo. Ang Internasyonal na Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay kinukundena ang huling anim na taon ng taksil na pananalakay laban sa inaaping mamamayang Yemeni, kinondena ang kanilang patuloy na pag-target, at hinihiling isang agarang pagwawakas sa hindi makataong pagsalakay na ito.

Tungkol sa Iraq , ang Konseho ay nananawagan para sa pagkakaisa at pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang mga partidong Shiite at ang kanilang pakikiisa sa lahat ng mga partidong Iraqi, kabilang ang mga kapatid na Sunni, Kurd at di-Muslim, upang mabuo ang estado, at upang lumipat sa mga aktibidad para sa pagbuo at pag-unlad ng bansa.

- Mahigpit din nitong kinokondena ang pagpapatuloy ng pag-atake ng mga terorista laban sa mga inosenteng mamamayang Shiite sa Pakistan at Afghanistan at pag-target sa mga mosque, hussainiyas, at mga panalangin sa Biyernes, na hindi akma sa anumang lohika, katwiran, sentido komun, at budhi ng tao, at nananawagan sa mga pamahalaan ng Afghanistan at Pakistan na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga lugar ng pagsamba at mga sentro ng pagtitipon at mga ritwal ng mga Shiite, ngunit maging ang proteksyon ng lahat ng mga Muslim.

- Tungkol sa krisis sa Ukraine , idineklara ng Supreme Commission ang kanilang oposisyon at oposisyon sa anumang digmaan, pagdanak ng dugo, pagtarget sa mga inosente, paglilipat ng mga tao, at demolisyon ng mga imprastraktura ng mga tao. Isinasaalang-alang nito na ang mga ugat ng digmaang ito ay ang katha ng mga krisis ng American mafia system, at tinuligsa ang mala-demonyong planong palawakin ng mga NATO sa Silangan.

Hinihiling ng mga opisyal ng dalawang bansa sa Russia at Ukraine na wakasan na ang krisis na ito sa pamamagitan ng diyalogo at mapayapang pamamaraan.

5. Dahil sa papalapit na ang banal na buwan ng Ramadhan , at sa mga kalagayan ng mundo na nabubuhay pa sa panahon ng bagong pandemya ng Corona, nanawagan ang Supreme Committee sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), tulad ng mga nakaraang taon, upang maging nangunguna sa mga donor na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap at kaawa-awa.Bilang konklusyon, habang ipinagdiriwang natin ang alaala ng "namayapang ni yumaong Ayatollah Mujtahid al-Shabestari" at "namayapang Ayatollah al-Taskhiri" na mga miyembro ng Supreme Committee at lumahok sa nakaraang pinalawak na kumperensya, at hinihiling namin sa Diyos, ang mapalad at Kataas-taasan, para sa dalawang tagapaglingkod na ito ng Ahlul-Bayt School (sumakanila nawa ang kapayapaan), gayundin sa nakaraan mula sa World Assembly At ang martir na si “Hajj Qassem Soleimani” at si “Abu Mahdi Al-Muhandis,” ang huling dalawang martir na nagtanggol sa mga banal na lugar sa Syria at ang Imam ng mga Martir (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan) nawa'y pagpalain niya sila ng kalakhan ng kanyang awa at itaas ang kanilang mga hanay.

At ang aming huling panalangin ay ang papuri sa Diyos, Panginoon sa lahat ng mga mundo.
Ang Kataas-taasang Awtoridad ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakania nawa ang kapayapaan)
sa Banal na Mashhad.
8 Shaaban 1443 AH, na tumutugma sa Marso 11, 2022 AD.


Kapansin-pansin din, na ang 109th Expanded Conference ng Supreme Council of the World Assembly of Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay lumahok sa mga Eminences, Sheikh at Honorable Gentlemen mula sa Iran, "Muhammad Hassan Akhtari", "Dari Najafabadi" , "Sayyid Abul-Hassan Nawab", at Reza Ramadani, Ali Akbar Velayati, Mohsen Al-Qummi, Hadi Al-Tahrani, Seyyid Ahmed Khatami, Mohammadi Al-Iraqi, Muhammad Mahdi Imanipour, at Hamid Shahryari. Ali Abbasi, Mortada Mortada Al-Alami mula sa Africa, Nabil Al-Halbawi mula sa Syria, Hussain Al-Maatouq mula sa Kuwait, Seyyid Ammar Al-Hakim mula sa Iraq, Muin Daqiq mula sa Lebanon, at Nader Jaafar mula sa India at ilan ding mga direktor at matataas na opisyal ng World Assembly of Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).

............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*