?>

Panatiliin ng Iran ang Pagsuporta sa mga Taong Palestino: Pinuno

Panatiliin ng Iran ang Pagsuporta sa mga Taong Palestino: Pinuno

Ang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko si Ayatollah Seyed Ali Khamenei nagbigay diin na patuloy na suportahan ng Iran para sa inaapi na mga mamamayan ng Palestine.

Ang Iran ay "hindi mag-aaksaya ng anumang pagsisikap na suportahan ang inaapi na mga mamamayan ng Palestine, upang mabuhay ang kanilang mga karapatan, at upang maalis ang masamang banta na dulot ng mapanlinlang, ang mananakop na rehimeng Zionista," sinabi ng Pinuno sa isang liham na isinulat noong Hulyo 4, 2020, sa tugon sa isang liham na isinulat ni Ismail Haniyeh, ang Tagapangulo ng Tanggapang Pampulitika ng Hamas.

Ang sumusunod ay ang buong teksto ng liham, ayon sa Khamenei.ir:

Sa Ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

Mahal na kapatid na mujahid, Mr. Ismail Haniyeh (nawa’y magpatuloy ang iyong mga nagawa),

 Kagalang-galang na Tagapangulo ng Tanggapang Pampulitika ng Kilusang Paglabang Islamiko ng Palestinong Hamas,

 Salam Alaykum,

Maingat kong binabasa ang iyong liham tungkol sa mga kamakailang pag-unlad sa mahal na Palestine. Pinasasalamatan ko ang Maluwalhating Panginoon na ang kilusang paglaban ng Palestine kasama ang pakikibaka [jihad] at paglaban nito ay humina at nabigo ang mga balak ng US at rehimeng Zionista at nagdala ng dangal at karangalan sa bansang Islamiko. Nagpapasalamat din ako sa iyo na matapang na Mujahid.

Ang kaaway na mapang-abuso, na dumanas ng hindi maibabalik na pagkatalo sa larangan, ay hinahabol nito ang diskarte ng pagpapalawak at paglabag sa lehitimong mga karapatan ng mga Palestino. Sa pangunahin, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsusumikap ng pang-ekonomiyang panggigipit at paglalagay ng pagkubkob sa inaapi na lugar ng Gaza, at pangalawa, ginagamit nila ang panlinlang na mga negosasyon at nagmumungkahi ng kapayapaan at kompromiso. Gayunpaman, sa pamamagitan ng lohika ng pangatwiran at karanasan, ang kilusan ng Paglaban at ang matapang na bansang Palestino ay tumanggi na tanggapin ang kanilang mga banta at ang kanilang mga hinihikayat. Patuloy sila - katulad ng nagawa nila noong nakaraan - pagtapak sa landas ng dangal at karangalan na may magandang katatagan. Sa kagandahang-loob ng Allah, magpapatuloy sila sa parehong tuwid na landas pagkatapos nito.

Ang mangalaga ang pagbabantay, pagkakaisa at katatagan ng mga mamamayang Palestino at mga pangkat ng Palestino ay tiyak na makakatulong na mapawi ang nakakasamang mga balak ng kaaway at magdala ng banal na tulong.

Katulad ng nauna, ang Republikang Islamiko, na batay sa tungkulin na panrelihiyon at makatao nito at batay sa mga prinsipyong ideolohikal ng Rebolusyong Islamiko, ay hindi maglaan na anumang pagsisikap na suportahan ang inaapi na mga mamamayan ng Palestine, upang mabuhay ang kanilang mga karapatan, at matanggal ang masamang banta na natamo sa pamamagitan ng mapanlinlang, pananakop ng rehimeng Zionista. Manalangin ako sa Panginoon, ang Kataas-taasan, ay dagdagan ang iyong digdad at kapangyarihan.

Nawa’y ang mga pagbati at awa ng Allah ay sumainyo,

 Sayyid Ali Khamenei

July 4, 2020

342//////


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*