?>

Pangwakas ng pahayag ng pagpupulong ng kataas-taasang lupon ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa isandaang siyamnapu't walong sesyon

Pangwakas ng pahayag ng pagpupulong ng kataas-taasang lupon ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa isandaang siyamnapu't walong sesyon


Ang pangwakas ng pahayag ng pagpupulong ng kataas-taasang lupon ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa isandaang siyamnapu't walong sesyon. Ang mga miyembro ng Kataas-taasang Komisyon ay sumusunod sa mga kundisyon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) kamakailan, at nababahala sa kanilang mga gawain, at ipinahayag nila ang kanilang pag-aalala para sa mga panggigipit ng malas na kayabangan at pandaigdigang kilusang Sionista na suportado ng Hebrew nito, at iba pang mga ahente ng mga Arabo at Wahhabi Salafista sa paghina ng mga api na tao sa Yemen, Bahrain, Syria, Afghanistan at Pakistan Kashmir, Myanmar, at Nigeria.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Ang huling pahayag ng pagpupulong ng mga nakatatandang miyembro ng Board of the World complex ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ang mga pagpatay at ang progresibong pisikal na likidasyon ng relihiyon sa mga pinuno mula sa mga pinuno ng Muslim sa Nigeria, Comore at Bahrain, na kung saan binibigyang diin ang mundo ng Islam at ang mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) higit pa sa dati.

Ang teksto ng pahayag ng Mataas na Komisyon ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan):

Sa Ngalan ng Allah, Lubos na Mpag-mahal at Lubos na Maawain...

Ang buwan ng Ramadhan, kung saan ang Qur'an ay ipinahayag bilang patnubay para sa mga sanlibutan, at mga katibayan mula sa patnubay at paghihiwalay... (Al-Baqarah / 182)

Sa biyaya ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat at ng Kanyang mga biyaya, at sa pangangalaga ng may-ari ng pagkakataon at oras (pinabilis ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang kanyang kagalang-galang na kaluwagan) ang pagpupulong ng mga kasapi ng Kataas-taasang Komite ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt ( Sumakanila nawa ang Kapayapaan) ay gaganapin sa kanyang isang daan siyamnapu't walong sesyon, sa paligid ng mahal na anak na babae ng Ahlul-Bayt (AS), Si Hadrath Fatima Al-Ma'soomah (sa)) at sa simula ng mapagpalang buwan ng Ramadhan sa taong 1442 AH.

Sa mga mahalagang pagpupulong na ito - na kung saan ginanap ito sa taong 1400 AH at ito ang kauna-unang sesyon sa tatlumpung taong anibersaryo ng paglulunsad ng mga aktibidad ng International Assembly of the Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - ang mga miyembro ng Kataas-taasan, kung saan din tinalakay ng Komisyon ang pinakamahalagang mga pagpapaunlad sa mundo ng Islam at ang pinakabagong mga pagpapaunlad sa sitwasyon ng mga Shiah sa buong mundo upang mailagay ito sa kani-kanilang mga prayoridad, ngayong Bagong Taon.

Sa simula pa lang ng pagpupulong, naawa sila sa mga maimpluwensyang personalidad ng Mataas na Komisyon ng International Assembly of the Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) na nabawasan na dito sa mundo noong nakaraang taong lamang at sila ay nina Marhoom Ayatollah Amini, si Ayatollah Misbah Al-Yazdi , at si yumaong Hujjatul Islam Al-Taskhari (nawa’y banal ng Diyos ang kanilang mga dalisay na kaluluwa), at ang mga epekto at pagpapala ng mga kilalang iskolar na ito na dila ay pinahahalagahan ang Islam at taos-pusong Shiismo, na nananawagan din para sa pagkakaisa at muling pag-ugnay ng Ummat Muslimeen.

Sa pagtatapos ng pagpupulong, ang Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay paksa ng pinakabagong mga kaganapan ng mga mahilig at tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) tulad ng mga sumusunod:

1 - Ang mga kasapi ng Kataas-taasang Konseho ng Asamblea ay idineklara ang kanilang suporta at maligayang pagdating para sa mga pahayag ng dakilang pinuno ng Islamikang Rebolusyon sa simula ng solar year bilang kakayahan ng banal na sistema ng Islamikang Republika ng Iran, mula sa pa ng nakaraan hanggang sa kasalukuyan, pinapanatili din at pinalalakas din ito sa hinaharap na higit pa sa dati, habang pinapasan ang pasanin ng pandaigdigang embargo laban sa Iran, at iyan. Sa ilaw ng pagsiklab ng malubhang sakit na Corona sa lahat ng mga sanbayanan sa buong mundo, binibigyang diin din ito ang higit na pagbabago at pagkamalikhain sa pagtataguyod at pagkalat ng kultura ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa mundo, kapwa sa virtual na mundo at sa totoong espasyo.

2 - Ang mga kasapi ng Kataas-taasang Konseho ng Akademya ay tumuturo sa kahalagahan ng pag-aayos at pag-apruba ng isang dokumento na naglalaman ng pangmatagalan at pananaw sa pag-unlad para sa kumplikadong problema, binibigyang diin din ang tuloy-tuloy at seryosong pagbabago ng institusyong ito na kabilang sa mga Ahlul-Bayt (AS) at sa mga kasapi nito mula sa loob at labas ng bansa pagdating sa mga sensitibong kundisyon ng mundo at ang rehiyon na may direktang epekto sa buhay ng lipunan. Ang Mundong Asemblea ay para sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).

3 - Ang mga kasapi ng Kataas-taasang Komite ay binibigyang diin din ang threshold ng pinagpalang buwan ng Ramadhan sa mataas na katayuan ng Banal na Qur'an at ang Banal na Dambana ng Mahal na Propeta Muhammad (Sumakaniya nawa ng kapayapaan) at ang kanyang dalisay na sambahayan (sumakanila nawa ang kapayapaan) na isang lugar na - ngunit sa kasamaang palad - ay hindi iginagalang sa Kanlurang mundo kasama na ang kanilang mga batas na kinikilala ang paggalang sa mga sagrado ng mga Relihiyon, at inilalantad ito sa pang-aabuso sa ilalim ng dahilan ng kalayaan sa pagpapahayag, hinihingi din ang kamalayan sa mundo ng Islam at sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) at higit pa pansin kaysa dati.

4 - Pinagtibay ng International Council of Ahlul-Bayt (AS), na ang kahalagahan ng pagiging makatuwiran, moral, dignidad, hustisya, paglaban, pagkakaisa at kapatiran bilang isang pamana ng mga konsepto ng pamilya ng Propeta Mohammad (Sumakanila nawa ang kapayaan), sa simula pa lang ng kanyang ika-apat na dekada ng kanyang mga gawaing pangkulturang ay nasa pang-internasyonal na eksena, at ang mga konseptong ito ay may papel na nakakaimpluwensya sa paglutas ng mga problema ng mga Muslim na pinaghiwalay ang kanilang mga ranggo sa kung ano ang tinatamasa nila mula sa maawain na sukat ng tunay na Muhammadan Islam mula pa sa mga ranggo ng lahat ng mga huwad na bersyon at ng devian at heretical na panig ng Islamophobia. Ang mga espiritu ay nagutom na sa buong mundo.

5 - Ang mga kasapi ng Kataas-taasang Komisyon ay sumusunod sa mga kundisyon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) sa mga nagdaang panahon, at interesado sa kanilang mga gawain, at ipinahahayag din ang kani-kanilang pag-aalala sa mga panggigipit ng malas na kayabangan at pandaigdigang kilusan ng Zionista. suportado naman ang mga ahente ng Hebrew, Arab at Wahhabi Salafista sa pagpapahina ng mga mang-aapi na tao sa Yemen, Bahrain, Syria, at Afghanistan at ganoon din sa bansang Pakistan, Kashmir, Myanmar, at Nigeria, na hinihiling nial, na ang mga institusyon ng karapatang pantao at sa internasyonal na mga legal na komite, lalo na ang mga pandaigdigang Islamika na organisasyon. , dapat lumiko sa paglabag sa mga karapatan sa pagkamamamayan sa mga bansang ito at ang kanilang interes hinggil pa dito.

6 - Ang kataas-taasang katawan ng Internasyonal na Asemblea of the People of the Ahlul-bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay taimtim na inaasahan mula sa mga iskolar at Hawza at mga elite sa unibersidad sa mundo ng Islam na higit na paglilinaw at pang-agham at malalim na paliwanag tungkol sa papel na repormista ng mga tao sa Kapulungan ng Mahal na Propeta (sumakaniya nawa’y ang panalangin at kapayapaan ng Mahabaging Diyos ay sumakaniya at sa kaniyang mga pamilya) sa paglikha ng pagkakaisa sa mga Muslim, at dito Sa larangan, ang konseho ay dapat na maging nangunguna sa alam at kasama na sanggunian ng pamayanan ng mga tagasunod ng ang Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), na dapat napatunayan at ipatupad.

7 - Mahigpit din kinondena ng kataas-taasang konseho ng Asembliya ang mga negatibong plano ng rehimeng sionista, na pumapatay sa mga bata, upang hilahin ang mga bansang islam sa isang laro ng "pagkawala - pagkawala" upang gawing normal pa ang kanilang kaalyadong mga relasyon sa umagaw na entidad, at pinatunayan ang higit na pagpapasiya at walang pagod na paglaban sa mga api na tao ng kayang suportahan ang mga Palestino at ang kanilang pakikiisa ng mga malayang tao sa daigdig na kasama nila ito; At ito ay sa mga panahong kapag ang malupit, tiwali, at mapang-aping estado ni Netanyahu ay nasasaksihan ang isang pagkabulol at pagiging kumplikado sa mga halalan, at sa sensitibong kapaligiran ng opinyon ng publiko na nananaig sa mga indibidwal na mamamayan at mga paglabag na kinakaharap ng mga partidong pampulitika at partido , sa gayon pa man, ang boses ng mga haligi ng pekeng lakas nito ay naririnig, at sa pamamagitan ng kapangyarihan at lakas ng Mahabaging Diyos na Makapangyarihan sa lahat, ang pagbagsak na ito ay bumibilis Sa malawak na pakikilahok ng mga Muslim at mga malayang tao sa mundo sa mga pang-internasyonal na rally sa Araw ng Jerusalem.

8- Mahigpit na rin binalaan ng mga kasapi ng Kataas-taasang Komite, ang pandaigdigang pamayanan tungkol sa malubhang sitwasyon ng Corona pandemya, sa mga kulungan ng Bahrain at Palestino, at mas lalo itong malagim, hindi makatao at hindi malusog na kalagayan na pinagdadaanan ng Yemen pagkalipas ng anim na taon ng pagsalakay ng koalyong Saudi, nananawagan para sa tagumpay ng negosasyon ng mga partidong Yemeni.

9 - Bilang konklusyon, ang kataas-taasang katawan ng Mundong Asemblea ng AhlulBayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagbabala tungkol sa unti-unting pagpatay at mga likidong likidasyon ng mga pinuno ng relihiyon ng mga pinuno ng Muslim sa Nigeria, Comor, Bahrain, ang Kaharian ng Saudi Arabia , Pakistan, Tajikistan at... na dumating pa sa isang maalalahanin na paraan ng mga samahan ng kayabangan. Itong mga Zionista at kanilang mga mersenaryong ahente, at ang mga pang-internasyonal at panrehiyong mga forum, ang mga organisasyon ng karapatang pantao, mga iskolar ng relihiyon at mga piling tao sa mundo ay hinihiling din labanan ang mga malinaw na pag-lusob sa target ang kapayapaan at makatarungang seguridad sa mundo, at ang katahimikan na iyon ay hindi kinakailangan sa harap nila; Dahil maliwanag ito mula sa kalagitnaan ng araw, at kumukuha sila ng mahahalagang desisyon upang hingin, ituloy, at ligal na ituloy ang mga salarin, ang mga salarin, at ang mga walang malasakit na opisyal ng nabanggit ng mga samahang ito.

At ang Diyos ay Lubos na Naririnig Niya ang Lahat,
ang Mataas na Komisyon ng Internasyonal na Asemblea ng mga Ahlul-NBayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).

25 Sha'ban 1442 AH
..........................................


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*