?>

Panoorin ang Anak ni Abdul Basit na Nagbasa ng Talata ng Qur’an Tungkol sa Ramadan

Sheikh Tariq Abdul Basit Abdul Samad, ang anak na lalaki ng yumaong Egyptiano na dalubhasa ng Qur’an na si Abdul Basit Abdul Samad, kamakailan-lamang binasa ang isang talata ng Qur’an na nagtatampok sa banal na buwan ng Ramadan.


Ayon sa ABNA News Agency, Sa susunod na video, binigkas niya ang talata ng 185 ng Surah al-Baqara: "Ang buwan ng Ramadan ay buwan kung saan ipinahayag ang Qur’an; isang gabay para sa mga tao, ang pinakamapanaligan sa lahat ng patnubay at isang pamantayan upang makilala ang tama mula sa mali. Sinuman sa iyo na nakakaalam na ang buwan ng Ramadan ay nagsimula, dapat siyang magsimulang sa pag-ayuno. Sinuman ang may sakit o naglalakbay ay kailangang mag-ayuno ng parehong bilang ng mga araw sa ibang panahon. Ang Panginoon ay hindi nagpataw ng anumang paghihirap sa inyo. Nais niyang magkaroon kayo ng ginhawa upang makumpleto ninyo ang pag-ayuno, luwalhatiin ang Panginoon dahil sa pagkakaroon na binigyan kayo Niya ng gabay, at, marahil, bibigyan ninyo Siya ng pasasalamat."

Si Tariq ay isa sa sampung anak ni Abdul Basit. Sinabi niya dati sa isang panayam na iginiit ng kanyang ama na siya at ang kanyang mga kapatid ay isaulo ang Banal na Qur’an.

Natuto si Tariq sa Qur’an sa pamamagitan ng puso sa edad na 15 at kalaunan ay naging isang mambabasa ng Qur’an, katulad ng kanyang ama.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*