?>

Pinagtibay ng paglaban ng Palestino ang pagkumpleto ng pambansang pagkakaisa at ang pagsisimula ng halalan upang kaharapin ang mga pakana ng "Israeli".

Pinagtibay ng paglaban ng Palestino ang pagkumpleto ng pambansang pagkakaisa at ang pagsisimula ng halalan upang kaharapin ang mga pakana ng


Pinagtibay ng paglaban ng Palestino ang pagkumpleto ng pambansang pagkakaisa at ang pagsisimula ng halalan upang kaharapin ang mga pagsasabwatan nito laban sa Israel. Sa isang pahayag, ang mga Palestinong paksyon, ay nanawagan ng pangangailangan na magsagawa ng isang komprehensibong pambansang diyalogo kasama na ang lahat ng mga paksyon ng Palestino bago simulan ang naka-iskedyul na halalan nito.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA NEWS REPORT: Kinumpirma ng mga Palestinong paksyon na ang paglaban ng Palestino, ay sinabi noong Martes na ang pambansang pagkakaisa ay naghahanap ng tunay na paraan upang harapin ang lahat ng mga pagsasabwatan at iskema na naglalayong likidahin ang kawawang mga Palestino, sa sinag ng mahirap na yugto at mga plano ng "Israel" at Estados Unidos laban sa kaso ng walang kalaban-laban na Palestino.

Sa isang pahayag, ang mga Palestinong paksyon ay nanawagan ng pangangailangan upang magsagawa ng isang komprehensibong pambansang diyalogo kasama na ang lahat ng mga paksyon ng Palestino bago simulan ang naka-iskedyul na halalan sa bansa.

Nanawagan din ito para sa paglikha ng mga kinakailangang klima para sa tagumpay na proseso ng eleksyon, kasama na ang pag-aangat ng mga hakbang na ipinataw sa Gaza Strip at pagbabalik ng sahod sa mga pamilya ng mga martir at bilanggo at suweldo para sa mga empleyado.

Nilinaw din ng mga paksyon nito, na anuman ang proseso ng halalan ay dapat mauna sa pamamagitan ng katiyakan sa buong kalayaan ng buong mamamayan, pagpapalaya ng mga detenidong pampulitika, at pagtanggal ng anumang mga hadlang na makakaapekto sa tagumpay nito.

Ipinahiwatig din nito, na ang kalayaan ng hudikatura ay siyang garantiya ng tagumpay sa anumang proseso ng halalan, at ang ganap na transparency at integridad ay kinakailangan dito upang makamit ang pluralismong pampulitika sa pamamagitan ng ballot box.

Sinabi ng mga paksyon ito, "Ang nakalantad sa lungsod ng Jerusalem mula sa isang mabangis na walang-hintong pag-atake ng Sionista sa lupain nito at ng mamamayang Palestino at ganoon din ang patuloy na paghuhukay ng Israeli sa ilalim ng pinagpalang Al-Aqsa Mosque, at nanawagan ito na tanggalin daw nila ang Dome of the Rock at itayo ang kanilang Templo upang ipalit sa mga lugar ng kanilang sinisira."

Idinagdag pa nila, na ito ay bumubuo ng isang tunay na panganib na pananawagan para sa lahat ng mga pagsisikap ng Arabo at Islam na upang iligtas ang Masra ng Mensahero ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan at proteksyon, at binalaan nito ang kaaway na Zionista laban sa pagpapatuloy na agresibong patakaran laban sa kanilang bayan at sa kanilang mga kabanalan na lugar.

Binigyang diin din ng mga paksyon, na paninindigan nila ang isyu ng kanilang matatapang na mga bilanggo na kung saan nahantad ngayon sa pagkalat ng Corona virus sa loob ng mga kulungan ng pananakop, at ang kanilang kaso hanggang ngayon ay nakasalalay sa hangganan ng mga priyoridad ng paglaban sa Palestino, at lubos naming responsablehin ang kaaway nilang Zionista para sa kaligtasan at buhay ng kanilang mga magiting na bilanggo.

...............................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*