?>

Ang Ehipto Magsawa ng Pandaigdigang Pagtitipon ng ‘Pagkakatid ng Tao ng Islam'

Ang Ehipto Magsawa ng Pandaigdigang Pagtitipon ng ‘Pagkakatid ng Tao ng Islam'

Isang pangdaigdigang pagtitipon sa "pag-anyaya ng Islam sa pagkakapatid ng tao para sa pag-abot ng kapayapaan sa lipunan" ay gaganapin sa Disyembre doon sa Departamento ng Islamikong Pag-aaral ng Unibersidad ng Al-Azhar sa Alexandria, Ehipto.

Ayon sa ABNA News Agency, Ayon sa elbalad.news, ito ang pangatlong pandaigdigang paham na kumperensya ng departamento na isinaayos sa ilalim ng pangangasiwa ni Ahmad Al-Tayyeb, ang Sheikh ng Al-Azhar at iilang bilang ng mga iskolar sa unibersidad.

Ang pagbibigay diin sa mga birtud ng kapatiran ng tao at mga alituntunin nito, pagsisiyasat sa mga hamon sa pagkamit nito, ang pangangailangan ng pagpapalakas ng katamtaman at mapayapang pagkakaugnay, interfaith at inter-sibilisasyong diyalogo, na nagtataguyod ng kultura ng pandaigdigang kapayapaan at pakikipaglaban sa ekstremismo at ekstremistang diskurso ay kabilang sa mga layunin ng pagtitipon.

Tatalakayin din ng mga kalahok ang iba pang mga tema kabilang ang pag-unlad ng katamtamang diskurso at pakikipaglaban sa ekstremismo sa relihiyon, magsagawa ng magkasanib na mga tungkulin upang maikasatuparan ang pandaigdigang kapayapaan, pagpapakilos ng papel na ginagampanan ng mga institusyon ng mga karapatang sibil at mga samahan ng karapatang pantao, pagpapakilos ng papel na ginagampanan ng relihiyosong edukasyon at media na mga institusyong upang maikalat ang kultura ng kapatiran at kapayapaan sa lipunan at pagsubaybay sa ekstremistang mga pananaw at dogmatikong pananaw na mapanganib para sa kapayapaan sa lipunan.

........
340


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*