?>

Pinupuri ni Sayyed Nasrallah ang tapang, pananampalataya at lakas ng mga tao sa Jerusalem at binago ang kanyang pakikiramay sa mga Iraqi

Pinupuri ni Sayyed Nasrallah ang tapang, pananampalataya at lakas ng mga tao sa Jerusalem at binago ang kanyang pakikiramay sa mga IraqiPinupuri ni Sayyed Nasrallah ang tapang, pananampalataya at lakas ng mga tao sa Jerusalem at binago ang kanyang pakikiramay sa mga Iraqi. Ang Kalihim Heneral ng Hezbollah, si Sayyid Hassan Nasrallah, ay sumaludo sa mga taong sinakop ang Jerusalem upang harapin ang kaaway kagaya ng Israel. Pinuri din niya ang "mataas na katatawanan ng mga tao sa Jerusalem, lalo na ang kabataan nito, na nasa mga plasa habang hinaharap nito mga armadong sundalo ng Israeli."Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Ang Pangkalahatang Kalihim ng Hezbollah, si Sayyed Hassan Nasrallah, ang mga tao ng Jerusalem habang hinaharap nila ang kanilang sariling kaaway, katulad ng Israel. Pinuri din niya ang "mataas na kahihiyan ng mga tao sa Jerusalem, lalo na ang mga kabataan nito, na nasa mga plasa habang kinakaharap nito ang kanilang mga armadong sundalong kaaway."

Sa kanyang talumpati noong Miyerkules ng gabi, pinuri ni Sayyid Nasrallah, sa kanyang lingguhang pag-uusap sa Buwan ng Ramadhan sa screen ng Al-Manar TV, "ang pakikiisa ng Jerusalem laban sa sinakop ng West Bank habang pinasok ang Gaza Strip sa isyu upang magpataw ng mga equation." At siya nagpatuloy, "Ang lahat ng mga ito ay bagay na dapat makatanggap ng mga naaangkop na pansin." At ipinaliwanag pa niya na, "Makalipas ang ilang araw, pag-uusapan din natin pa ito nang detalyado sa International Jerusalem Day.

Sa kabilang banda, iniugnay din ni Sayyed Nasrallah, na "ang awtoridad ng relihiyon, ang mga tao, ang estado, ang mga institusyon at kapangyarihan sa Iraq sa nagyayaring sunog sa ospital sa Baghdad, na kung saan ito ay humantong sa pagbagsak ng isang malaking bilang ng mga martir at nasugatan," at hinahangad namin "Ang pag-pasensya sa mga pamilya ng mga martir at para sa mga pamilya na nasugatan ay mabilis ang kanilang paggaling." Mga aksidente sa traumatiko."

Sa isa pang konteksto, binasbasan din ni Sayyid Nasrallah ang "pagsilang at Araw ng Kapanganakan ni Imam Hassan bin Ali (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang prinsipe ng mga kabataan ng mga tao ng Paraiso, ang anak ni Hadrath Fatima az-Zahra at ang anak ng Sugo ng Diyos (PBUH), may responsibilidad na pamunuan ang bansa sa pinakamahirap na kalagayan at yugto nang kanilang dinanas."

Tinukoy din ni Sayyed Nasrallah ang "memorya ng Labanan ng Badr, na kung saan ay ang labanan ng kasaysayan ng Islam at nagtatag ng isang bagong yugto para sa paglalakbay ng Mahal na Propeta (saw) at ang pagsisimula ng Islam, na kung saan binuhay ng Banal na Qur'an dahil sa pagdaan nito sa lahat ng mga oras at lugar para sa mga mujahideen ng Islam."

.......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*