?>

Qur’anikong App para sa mga Mag-aaral ay Inilunsad sa Saudi Arabia

Qur’anikong App para sa mga Mag-aaral ay Inilunsad sa Saudi Arabia

Ang Kagawaran ng Edukasyon sa Saudi Arabia ay naglunsad ng bagong kagamitan para sa pagtuturo ng Qur’an sa mga mag-aaral ng paaralan.

Ayon sa ABNA News Agency, Ayon sa al-madina.com, ang app ng pagtuturo ng Qur’an ay binalak na naaayon sa palatuntunang pang-edukasyon na pinamagatang "Madrasati" (aking paaralan).

Inihayag ng kagawaran sa pahina ng Twitter nito na ang kagamitan ay pang-edukasyon na palatuntunang Qur’aniko na naglalayong ituro ang Qur’an sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpaplano sa online na paaralan.

Ang mga mag-aaral ay maaaring pumili ng Qari, ang mga oras ng paulit-ulit na pagbigkas ng bawat talata ng Qur’an, at kahulugan ng mga talata, at itala ang kanilang pagbabasa ng Qur’an at ipadala ito sa guro para sa pagtatasa.

Ang "Mushaf at Maqra'at Madrasati", "Maqra'at Madrasati" at "Mushaf Madrasati" ay ang tatlong mga pangalan na iminungkahi ng kagawaran para sa kagamitan.

342/


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*