?>

Sayyed Hassan Nasrallah: Ang laban natin sa darating na halalan ay ang tagumpay ng ating mga kapanalig

Sayyed Hassan Nasrallah: Ang laban natin sa darating na halalan ay ang tagumpay ng ating mga kapanaligSayyed Hassan Nasrallah: Ang laban natin sa darating na halalan ay ang tagumpay ng ating mga kapanalig
Binigyang-diin ni Sayyed Nasrallah na "itinuro sa atin ng karanasan na hindi natin maaaring kalimutan ang anumang gobyerno sa Lebanon."Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) - ABNA - kinumpirma ng Kalihim-Heneral ng Hezbollah, si Sayyed Hassan Nasrallah, na "ang ating laban sa darating na halalan ay ang labanan ng ating mga kapanalig... at magtatrabaho kami para sa mga kandidato ng aming mga kaalyado habang nagtatrabaho kami para sa aming mga kandidato."

Ipinahiwatig ngayon ng pahayagan ng Al-Akhbar, Miyerkules, na sa isang panloob na pagpupulong ng mga kadre ng partido, na tumagal ng halos dalawa't kalahating oras, si Sayyed Nasrallah ay nagsalita tungkol sa "mga dahilan kung bakit tayo pumasok sa parliamentaryong halalan noong 1992 at sa gobyerno noong 2005, na laging protektahan ang paglaban."

Binigyang-diin din ni Sayyed Nasrallah na "itinuro sa amin ang mga karanasan na hindi namin maaaring kalimutan ng anumang gobyerno sa Lebanon," na binanggit na noong Hulyo 2006, na pagsalakay, "dahil sa poot, poot sa pulitika at poot sa gobyerno, kami ay nasa bingit ng paggawa ng isang bagay tulad ng Mayo 7 sa liwanag ng digmaan sa Israel". Samakatuwid, "ang ating presensya sa gobyerno at parlamento ay isang pangangailangan upang protektahan ang paglaban, kahit na tayo ay nasa isang gobyerno na may mga kalaban at karibal na pangulo, at kahit pa tayo ay inakusahan ng mga masasamang mga tiwaling tao."

Binigyang-diin din niya na "ang layunin natin ay manalo, at dapat tayong manalo para masasama tayo sa lahat ng dapat bayaran."

Binigyang-diin din ni Sayyed Nasrallah, na ang mga halalan na ito ay "mahalaga at isa sa pinakamahalaga at mapanganib na labanang pampulitika na tutukuyin sa liwanag ng kanilang mga resulta sa ibat-iba pang mga labanan," binanggit na ang kahalili sa mga halalan ay ang kawalan ng parlyamento. “Samakatuwid, ang isang tao ay dapat magpasigla, hindi maging walang ingat, isaalang-alang ang labanan bilang isang foregone conclusion, manatiling mapagbantay hanggang sa ipahayag ang mga resulta, at seryosong harapin ang mga merito. Ang labanang ito ay saligan sa lahat ng mga laban na nilalabanan ng paglaban.”

Nanawagan siya para sa pangangailangang magtrabaho upang mapataas ang turnout ng mga botante, kung sakali kinakailangan, upang bisitahin ang mga tao sa bahay at hindi masiyahan sa mga pampublikong pagpupulong.

Idinagdag pa niya, na ang layunin "ay hindi ang tagumpay ng mga kandidato ng partido, ngunit sa halip ay ang tagumpay ng Hawasel na palakasin ang posisyon ng ating mga kaalyado sa Jbeil, Kesrouan, Chouf, Aley, at sa lahat ng distrito. Nais din naming magtagumpay ang lahat ng mga kaalyado sa amin, dahil ang labanan ngayon ay hindi lamang laban sa partido, ngunit kumuha ng mga quota mula sa mga kaalyado, kaya ang trabaho ay dapat para sa mga kaalyado habang nagtatrabaho kami para sa ating sarili. Dapat nating magtagumpay ang lahat ng ating mga kinatawan at lahat ng ating mga kapanalig. Kahit na may kandidatong may puntos, ang layunin namin ay magtagumpay.” Hindi niya binanggit ang mga listahan ng elektoral, sinabi lamang na sa ikalawang distrito ng Beirut, "Lalabanan ng Hezbollah ang labanan kasama sa amin palagi ang Amal at ang Free Patriotic Movement lamang."

At idiniin din niya, "Kami, hanggang sa susunod na paunawa, ay hindi nangako sa sinumang kaalyado ng isang kagustuhang boto, dahil hinaharangan namin ang daan para sa iba pang miyembro ng listahan. Wala kaming anumang salita sa itaas ng mesa at isa pa sa ilalim ng mesa."

...........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*