?>

Sheikh Akhtari: Ang isyu sa pananampalataya ni Abi Talib (as) ay isang malinaw na kaso / Kailangan nating linawin sa mga katotohanang kasaysayan ng Islam

Sheikh Akhtari: Ang isyu sa pananampalataya ni Abi Talib (as) ay isang malinaw na kaso / Kailangan nating linawin sa mga katotohanang kasaysayan ng Islam


Sheikh Akhtari: Tungkol sa isyu sa pananampalataya ni Abi Talib (as) ay isang malinaw na kaso / Kailangan nating ito linawin sa mga katotohanang kasaysayan ng Islam. Ang pinuno ng kataas-taasang katawan ng Internasyonal Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ay nagsabi: Ang isyu ng kanyang pananampalataya ay isang malinaw na isyu, ngunit ang mga kamay ng kasinungalingan, katayuan, inggit at poot ay pinagsamasa ito upang mapuksa ang makasaysayang katotohanang at ito ay huwag sana pansinin.
Ayon sa Ahensyang Balitang ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Report Agency: Inilunsad ang "Internasyonal Kumperensya ng Abu Talib; tagapagtanggol ng Dakilang Propeta (sawa), " at noong Martes , Marso 9 / Marso 2021 sa Jerusalem Hall sa Madrasah ni Imam Khomeini (ra), sa banal na syudad ng Qom.

Si Ayatollah Muhammad Hasan Akhtari, pinuno ng Mataas na Awtoridad ng Internasyonal Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) at ang Executive Director ng Ashura sa Internasyonal na Pundasyon, sinabi niya sa isang talumpati sa kumperensyang ito: Ito ay isa sa banal na mga biyaya na pina-niniwalaan namin sa batas ng Islam, at pag-palain sa atin ng Diyos na May-kapal na nasisiyahan tayo dito sa pagpapalang ito.

Nagpatuloy siya: Ang tanging pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya ay ang biyaya ng relihiyon at ang patnubay sa ating mga sanlibutan. Nabanggit ng Diyos ang kahulugan na ito sa dalawang magkakakibang lugar sa Qur'an, at pinasalamatan din natin Siya para sa pagpapalang ito.

Ang pinuno ng Mataas na Komisyon ng International Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ay nagdagdag: Masaya ako bilang isang mag-aaral ng kaalaman na nasasaksihan ko ang pagdaraos kumperensya ni Abi Talib (as) bilang Kumperensya ng Kahalagahan, at siya ay iisa ng pinaka-api sa gitna ng mga inaapi ng mundo, at ang kanyang pang-aapi at pang-aapi ay dinanas din ng Pinuno ng Pananampalataya (as). Malinaw ang kawalang-katarungan, at ang sinumang tao ay mapagtanto ang kanyang sariling kawala ng katarungan sa pamamagitan ng isang maikling pagtingin sa kawalan ng katarungan ay nakadirekta sa kanya.

Isinaalang-alang ni Ayatollah Akhtari, na ang pagdiriwang ng mga personalidad at pinuno ng relihiyon ay isang bagay na iniutos ng pinuno ng Islamikang rebolusyon, at sinabi niya: Ayon sa Batayang Batas, ang tungkulin na ito ay ipinataw sa balikat ng Internasynal na Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS), at walang kumperensya na gaganapin upang ipagdiwang ang pagkatao ni Abu Talib (as) sa bansa matapos ang tagumpay ng Islamikang Rebolusyon. Pinasimulan din ng Mundong Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ang kumperensya, batay sa tungkulin nito gawain, ngunit ang pagsiklab ng Coronang pandemiya na ipinagpaliban muna ang nabanggit na kumperensya.

Nagpatuloy siya: Pinuri din ng dakilang mga iskolar ng relihiyon ang pagdiriwang ng kumperensya ng Abu Talib (as), at suportado din si Kagalang-galang na Ayatollah Makarem Al-Shirazi, na ang komperensyang ito lalo na mas nagsumikap kami sa loob ng ilang taon upang gaganapin ang kumperensya tungkol sa Abu Talib kumperensya.

At ang pinuno ng Mataas na Komisyon ng Internasyonal na Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) dagdag pa niya: Ang mga iskolar at banal na tao ay magbibigay ng mga talumpati sa okasyon sa kumperensya ni Abu Talib (as), at iba't ibang mga artikulo ay ipinakita sa kumperensyang ito, at ang pagpupulong ay ginanap kasabay ng misyon na marangal ni Propeta Mohammad (sawa), at si Abu Talib (as) ay may mga ibat-ibang tungkulin ng marami ang nagtatanggol at sumusuporta kay Propeta (sawa), at si Abu Talib (as) at Ginang Hadrath Khadija (sa) ay sumuporta din sa Dakilang Sugo ng Diyos (sawa) sa lahat ng kanilang presensya.

Tinukoy din ni Ayatollah Akhtari, na ang pananampalataya ni Abu Talib (as), at sinabi niya: Ang isyu ng kanyang pananampalataya ay isang malinaw na isyu, ngunit ang mga kamay ng kamalian, katayuan, inggit at poot ay pinagsama upang mapuksa at ayaw pa rin pansinin ang katotohanang ito, at mula nang simulan ang Islam hanggang ngayon ay may mga nagtanong sa katanungang ito: Kung nagkulong ba si Abu Talib (P)?

Nagpatuloy ang Kaniyang talumpati: Sa mga tula na iniugnay kay Abu Talib (as), malinaw at malinaw na sinabi ni Abu Talib (as) na naniniwala siya sa Banal na Mensahero (sawa) bilang isang propeta at mensahero ng Diyos.

Ang pinuno ng kataas-taasang lupon ng Internasyonal na Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) sa kaniyang dagdag: Si Imam Al-Ridha (as), sa isang katanungan na hinarap sa kanya tungkol sa pananampalataya ni Abu Talib (as), sinabi niya saa kaniyang sagot, sinabi niya na ika'y ba ay nag-alinlangan ka pa sa pananampalataya ng mga ummat na ito, ang iyong patutunguhan ay magiging Impiyerno.

Isinaalang-alang din ni Ayatollah Akhtari, na ang kasalukuyang pag-aanak at kasinungalingan ay ang nagpaliko sa posisyon ni Abu Talib (as), at sinabi pa niya: Ang kasalukuyang pagkakalagay na ito ay alam mismo nito ni Abu Talib (as) ay naniniwala siya sa Nag-iisang Diyos, at si mismo Imam Ali (as) ay nauna ang iba pa sa kabutihang ito, at may mga iba rin mga iskolar ng mga tao ng The Sunni na sumasang-ayon sa paniniwalang ito, hindi lamang sa mga Shiahs na ang mga ama ng Propeta Muhammad (as) ay pawang mga monoteista, bagaman mayroon ding sa kanila ay mga sumasalungat sa isyung ito.

Nagpatuloy siya: Nakatira kami sa isang panahon kung saan ang isang estado ng mga Shiah na nasasakop sa mga Ahlul-Bayt (AS) sa mundo, kaya ngayon ipinagtanggol naman ang Ahlul-Bayt (AS) at hindi tinutugunan ang mga katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao (as), kung gayon kailan kaya natin sisimulan ang aksyon na ito? at nasaksihan natin sa buong kasaysayan na Mayroong ilang mga Shiah sa bansa, tulad ng mga Safavid, na nakagawa ng mga aksyon at aktibidad bilang pagtatanggol sa Ahlul-Bayt (AS) at ang paaralan ng Shiismo at ang pagsulong ng mga agham sa relihiyon.

Itinuro din ni Ayatollah Akhtari ang pangangailangang muli sa pag-aralan ang kasaysayan ng Islam, at nakasaad: Kinakailangan na pag-aralan ang kasaysayan ng Islam, iwasto ito at pag-usapan ang mga katotohanan hinggil dito, na ang mundo ngayon ay may maling impormasyon hinggil sa bagay na ito sa pamamagitan ng kanilang pagsusuri ng online, sa encyclopedias.

Nagpatuloy din siya: Sinisikap din ng takfiri Wahhabismo na ibalik at buhayin ang salinlang linya na itinatag ng mga Umayyads Khalifah, halimbawa: Sinabi ng Wahhabismo na si Ammar bin Yasser, ay mula sa natitirang klase o ang pagkamartir kay Imam Hussein (nawa nasa kanya ang kapayapaan) ay isang sakuna. Bilang siya ay lumabas laban sa estado at pinatay lahat ang kanilang mga kasama sa fatwa ng isang relihiyosong iskolar.

Ang pinuno ng kataas-taasang katawan ng Internasyonal na Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ay isinasaalang-alang niya kinakailangan upang manindigan sa kasalukuyang pagpapatalsik at pagbaluktot sa ating ikinakaharap ito, at sinabi niya: Na ang ating kasalukuyang ito ay nagpapangit ng pangunahing mga pigura ng Islam, at ito ay isang kasalukuyang tahimik sa harap ng pang-iinsulto sa Banal na Mesenger (sawa).

Sinabi ng kanyang Eminence: Sa kasalukuyan nating panahon, ang mga opinyon ng ibang mga iskolar ay madaling mabasa. Ngayon, dapat nating subukan sa iba`t ibang paraan upang linawin natin ang mga katotohanang kasaysayan na ito, at hindi sila sumasalungat sa pagkakaisa sa ngalan ng Relihiyon ng Islam.

..............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*