?>

Si Imam Khamenei ay humirang ng mga bagong miyembro ng Konseho para sa Rebolusyong Pangkultura

Si Imam Khamenei ay humirang ng mga bagong miyembro ng Konseho para sa Rebolusyong PangkulturaSi Imam Khamenei ay humirang ng mga bagong miyembro ng Konseho para sa Rebolusyong Pangkultura. Sa isang kautusan, hinirang ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ang mga miyembro ng Supreme Council for Cultural Revolution para sa bagong susunod na apat na taon. Tinukoy naman ni Ayatollah Seyyid Imam Khamenei, ang pangkalahatang pagsasaayos at istruktura ng kultura batay sa kaayusan at rebolusyonaryong nilalaman nito bilang ang tanging paraan ng pagbabakuna laban sa kultural at panghihimasok ng mga media mula sa mga masasamang tagalabas.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Sa isang dekreto, hinirang ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ang mga miyembro ng Supreme Council for Cultural Revolution para sa bagong susunod na apat na taong yugto. Tinukoy naman ni Imam Khamenei, ang pangkalahatang kaayusan at istruktura ng kultura batay sa kaayusan at rebolusyonaryong nilalaman bilang ang tanging paraan ng pagbabakuna laban sa kultural at panghihimasok ng mga media mula sa mga masasamang tagalabas.

Sa Ngalan ng Diyos, Lubos na MApag-mahal at Lubos na Maawain..

Lahat ng mga Papuri ay sa Panginoong Diyos at kapayapaan ay mapasa sa kanyang Propeta, si Mustafa (saww), at ang kanyang dalisay na mga pamilya (nawa'y sumakanilang lahat ang kapayapaan ng Tagapag-likhang Diyos).

Ang pagpasok sa ikalawang apatnapung taon ng Rebolusyong Islam, na kasabay ng bagong siglo sa Solar Calendar, ay ginagawang mahalaga na kumuha ng bagong kritikal at na-refresh na diskarte patungo sa isang hanay ng mga imprastraktura ng sibilisasyon. Ginagabayan ng kultura ang lahat ng mga pundamental, imprastraktura ng mga komunidad ng mamamayan at pinapabilis ang mga hakbang na ito o pinapabagal ang mga ito.

Sa puntong ito, ang diskarte na ito ay pangunahing tumuturo sa pangangailangan para sa pagtataguyod ng mga pananaw at pakiramdam na responsibilidad ng mga awtoridad sa kultura at mga elite at mga aktibista sa iba't ibang larangan patungo sa isyu ng kultura at ang pagbuo ng malalim na paniniwala, na ang paglikha ng kultura sa anumang bahagi ng sibilisasyon ng mga komunidad ay ang pinakamahusay na paraan ng pag-unlad at tagumpay nito sa nagpoprotekta dito laban sa sapilitang at nangingibabaw na mga kasangkapan.

Dagdag pa rito, tinutugunan nito ang mahalagang punto na ang pangkalahatang pagsasaayos ng kultura, sa lahat ng malawak na lugar nito, ay nangangailangan ng rebolusyonaryong kaayusan at nilalaman. Ito ang tanging paraan ng pagbabakuna sa pangkalahatang kultura ng mga bansa laban sa planong pagsalakay sa kultura at media ng mga kaaway.

Sa simula pa lang, ang misyon ng Supreme Council for Cultural Revolution, ay ayusin ang katayuan ng kultura at kaalaman sa bansa, bumuo ng mga patakaran sa dalawang lugar na ito, gabayan ang mga responsableng organisasyon tungo sa mga halaga at layunin ng Rebolusyon, bigyang-din kasiyahan ang intelektwal na pangangailangan ng mga organisasyon, at ipagpalagay ang tungkulin ng isang punong-tanggapan ng kultura.

Ang Kataas-taasang Konseho ay nagharap ng mahahalagang serbisyo sa mga larangang ito at sa palagay ko ay kailangang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kagalang-galang na miyembro nito na gumanap ng isang maimpluwensyang papel sa iba't ibang panahon partikular na ang mga iskolar at propesor na hindi na dadalo sa Konseho sa bagong round at hilingin namin sa kanila na ipagpatuloy ang pagbibigay ng consultative na payo mula sa Konseho.

Ngayon, para sa bagong pag-ikot, na magsisimula sa pagpapalabas ng sulating ito, hinihirang ko ang mga sumusunod na legal at tunay na mga tao bilang mga miyembro ng Supreme Council for Cultural Revolution.

Mga legal na tao: Sa ngayon, kabilang sa mga legal na tao ang mga pinuno ng tatlong kapangyarihan at ang mga institusyong naging miyembro ng Supreme Council.

Mga totoong tao at legal na myembro: Si Ginoong. A'raafi, Iman Eftekhari, Amirhosein Bankipour Fard, Hamid Parsania, Adel Peyghami, Gholam Ali Haddad Adel, Hassan Rahimpour Azqadi, Ali Akbar Rashad, Hossein Sa'ee, Ibrahim Souzanchi, SaeedReza Ameli, Mansour Kabkanian, Ali Larijani, Mahmoud Mohammdi Eraqi, Mohammad Reza Dezfouli, Morteza MirBagheri, Sadegh VaezZadeh, at Ahmad Vaezi.

May mga mahahalagang punto rin na kalakip sa atas na ito, na ihaharap sa mga kagalang-galang na hinirang na miyembro. Hinihiling ko sa Poong Maykapal ang tagumpay ninyong lahat.

..............................................


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*