?>

Sinisi ng Washington ang Tsina dahil sa pagkalat ng Komunismo sa US

Sinisi ng Washington ang Tsina dahil sa pagkalat ng Komunismo sa US

Inakusahan ng Senado ng US ang mga institusyong kultural na kaakibat ng Beijing sa pagkalat ng Komunismo sa bansa, hinihingi ang pagsasara ng pundasyon.


Inakusahan ng Senado ng US ang mga institusyong kultural na kaakibat ng Beijing sa pagkalat ng Komunismo sa bansa, hinihingi ang pagsasara ng pundasyon.

Naiulat ng Balitang Ahensya ng Ahlul-bayt (ABNA24)- Ayon sa iniulat ng Reuters, ang US Senate Research Subcommittee, na may kaugnayan sa mga gawain ng Confucius Foundation na nabuo noong 2004 upang maikalat ang wikang Tsino at kultura sa elementarya at mataas na paaralan ng Estados Unidos, tinasa ang pundasyon bilang isang paraan ng propaganda para sa naghaharing partidong Tsino.

Sinabi din ng US Senate na 70 porsiyento ng mga unibersidad ng US na hindi bababa sa tumatanggap ng pinansyal na tulong na 250,000 dolyar mula sa pamahalaan ng Tsina ay hindi nag-ulat ng tulong sa Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos.

Bilang karagdagan sa Confucius Foundation sa 100 na mga paaralang elementarya at sekundaryong US, tinitiyak din ng Tsina ang mga pananalapi ng higit sa 500 mga klase ng Confucius na nagtuturo sa wikang Tsino at kultura sa mga paaralan ng US.

Sa ulat ng Senado, tinukoy ng Kagawaran ng Kaugnayan Panlabas ng US ang Confucius Foundation bilang pinakamalakas na kapangyarihan ng Tsina.
......
/328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*