?>

Ulat ng mga larawan/konseho ng pakikiramay sa Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa okasyon ng pagkamartir ni Hadrath "Fatima al-Zahra" (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ulat ng mga larawan/konseho ng pakikiramay sa Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa okasyon ng pagkamartir ni Hadrath


Ayon sa ulat na iniulat Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency - isang libing ay ginanap sa gusali ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ABWA compound, sa banal na lungsod ng Qom, sa okasyon ng pagiging martir ng dalisay na ginang ng mundo, si "Fatima al-Zahra" (sumakanya nawa ang kapayapaan), kung saan nakilahok ang mga empleyado nito sa pagluluksa.


Ayon sa ulat na iniulat Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency - isang libing ay ginanap sa gusali ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ABWA compound, sa banal na lungsod ng Qom, sa okasyon ng pagiging martir ng dalisay na ginang ng mundo, si "Fatima al-Zahra" (sumakanya nawa ang kapayapaan), kung saan nakilahok ang mga empleyado nito sa pagluluksa.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*