• Ashura (Ika-10 na araw sa buwan ng Muharam, Walang Hangganang Simbolo sa Islamikong kasasaysayan ng Islam

  Ang Karbala ay isang pangalan ng lugar sa Iraq. Maaaring sabihin na walang rebolusyon sa kasaysayan ng Islam, sa mga tuntunin ng heograpikal na kalawakan at ang tagal ng mga kaganapan na mas maliit at mas maikli kaysa sa rebolusyong Karbala. Sa ganitong pangyayari, ang 72 na sinasakdal ng Imam Husayn ay tumayo nang tuwid laban sa 30,000 tropa ng kaaway. Ang kaganapang ito ay bahagi ng pinaka kagulat at maimpluwensyang kasaysayan ng Islam. Sa ganitong maliit na heograpikal na rehiyon, ang lahat ng mga kagandahan, kamahalan, at mga halaga ng buhay ay makikita.

  Read More ...
 • Ika-9 na araw ng Muharram ni Imam Hussein (a)

  Sinabi ni Imam Sadiq (a), ang araw ni Tasua ay ang araw na si Imam Husayn at ang kanyang mga kasama ay napalibutan sa Karbala ng mga pwersa ng Sham. Sina Ibn Ziyad at Umar bin Saad ay nagalak na makita na maraming tropa ang pumapalibot kay Imam Husayn (a). Sa palagay nila sa araw na iyon, si Imam Husayn kasama ang kanyang mga kasamahan ay mahina at walang sinuman ang tutulong, ang mga taga-Iraq ay hindi sumusuporta sa kanya at sa kaniyang mga pamilya at ang kaniyang mga kasamahan.

  Read More ...
 • Ika-siyam na araw ng Muharram ni Imam Husseini (a)

  Sinabi ni Imam Sadiq (a), ang araw ni Tasua ay ang araw na si Imam Husayn at ang kanyang mga kasama ay napalibutan sa Karbala ng mga pwersa ng Sham. Sina Ibn Ziyad at Umar bin Saad ay nagalak na makita na maraming tropa ang pumapalibot kay Imam Husayn (a). Sa palagay nila sa araw na iyon, si Imam Husayn kasama ang kanyang mga kasamahan ay mahina at walang sinuman ang tutulong, ang mga taga-Iraq ay hindi sumusuporta sa kanya at sa kaniyang mga pamilya at ang kaniyang mga kasamahan.

  Read More ...
Mga balitang pag-luluksa kay Imam Hussein (a) sa mundo
Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo